Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Esimestesse klassidesse astuvatele lastele on elukohajärgne põhikool määratud

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Variku kooli eskiis

15. märts 2019 / Haridusosakond avalikustas täna andmed lastele määratud elukohajärgse kooli kohta e-keskkonnas ARNO.

Vanemad saavad vaadata, millise kooli esimesse klassi peaks tema laps minema.

Uuest õppeaastast alustab Tartu linnas kooliteed üle 1250 lapse, kelle vanematest 192 on valinud ülelinnaliselt komplekteeritava kooli (Annelinna gümnaasiumi, Aleksander Puškini kooli, Miina Härma gümnaasiumi või Karlova kooli muusikaklassi) ja 155 lapse vanemad on otsustanud erinevate erakoolide kasuks. Elukohajärgne munitsipaalkool tuli määrata seega 907-le tulevasele 1. klassi õpilasele.

Elukohajärgse põhikooli määramisel arvestatakse koolis olevat õppekohtade arvu,  õpilase elukoha lähedust koolile (jalgsi tee pikkust) ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Elukohajärgse põhikooli määramise korra kohaselt tuleb haridusosakonnal 15. märtsiks avaldada e-keskkonnas ARNO esimesse klassi minevatele lastele määratud elukohajärgsed põhikoolid.

Linna koolivõrk täieneb alates septembrist taas ühe värskelt rekonstrueeritud koolimajaga. Tartu Variku Kooli uus  õpikeskkond on õpilastele eakohane, arendav ja turvaline ning annab võimaluse arvestada veel rohkem õpilaste individuaalsuse ja erinevate vajadustega (rühmatööd, rühmatunnid ja individuaalne juhendamine). Koolimajaga külgnev uus spordihoone pakub linna parimaid sportimisvõimalusi ning koolis pannakse rõhku liikumisharjumuste kujundamisele juba I kooliastmes.

Koos põhjalikult uuenenud majaga on muutumas ka Variku kooli õppe- ja kasvatustöö sisu. Koostöös Makerlabiga kinnistatakse praktiliste tegevustega teoreetilised teadmised füüsikas, loodusõpetuses ja kunstis. A-võõrkeele õppimist alustatakse juba 2. klassist ning kunsti- ja ettevõtlustundide õppekavasid on täiendatud ja ajakohastatud.

Uue koolimaja ümbrus ja koolitee on kohandatud nii, et see oleks turvaline kogu kooliperele. Sügiseks valmivad jalakäijate jaoks Roopa, Maasika ja Variku tänavate kõnniteed. Ka linna ühistranspordi uute liinide planeerimisel on arvestatud kooli töökorraldusest tulenevate vajadustega.

Esimesse klassi astuvate laste vanemad näevad alates reedest, 15. märtsist e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno) oma lapsele määratud elukohajärgset kooli ja saavad vajadusel kuni 15. aprillini esitada taotlusi uue elukohajärgse kooli määramiseks. Kui vanem soovib last viia määratud kooli, tuleb tal e-keskkonna ARNO kaudu teha koolile vastuvõtutaotlus.

Kui lapse nime juures ei ole avaldatud elukohajärgse kooli nime, siis ei ole rahvastikuregistrisse kantud lapse elukoha andmed piisava täpsusega ja vanematel palutakse allpool toodud kontaktil ühendust võtta.

Lisainfo:
Katrin Parv
Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna
statistilise analüüsi peaspetsialist
Tel. 736 1422, 518 4110
E-mail: Katrin.Parv@raad.tartu.ee

 

Viimati muudetud 15.03.2019