Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Korteriühistud saavad taotleda toetust jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks

Tartu linnavalitsuse pressiteade

Prügikastid Foto: Juhan Voolaid

22. juuli 2021 / Tartu linnavalitsus jätkab 2021. aasta korteriühistute taotluste vastuvõttu jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahutite paigaldamise toetuse saamiseks. 

Huvi toetuse vastu on olnud suur ning lisaeelarvest eraldati seetõttu täiendavalt 32 000 eurot. Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), millel on kümme või rohkem korterit.
 
Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite jaoks või süvakogumismahutite paigaldamisel vähemalt kahe korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi (segaolmejäätmed, paber ja kartong) jaoks on kuni 75% kogumaksumusest (ülemmäär 4000 eurot).
 
Korteriühistule jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahutite paigaldamise toetuse andmise korraga saab tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/akt/428062015023?leiaKehtiv
 
Info linna kodulehel: https://www.tartu.ee/et/linnakeskkond#asjaajamine/Rattaparkla,-j%C3%A4%…
 
Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb esitada elektrooniliselt linnamajanduse osakonnale (LMO@tartu.ee). Taotlused vaadatakse läbi saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teatatakse linna kodulehel. Jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahutite paigaldamise tööde tähtaeg peab olema hiljemalt 15. november.
 
Lisainfo: Juhan Voolaid (tel. 736 1273, Juhan.Voolaid@tartu.ee)

Viimati muudetud 22.07.2021