Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linn jagab toetusi miljööväärtusega majade ja kahekordsete kuuride restaureerimiseks

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

restaureeritud uks Foto: Tartu LV kultuuriväärtuste teenistus

12. jaanuar 2018 / Miljööväärtusega majade ja kahekordsete kuuride omanikud saavad taotleda 2018. aastaks restaureerimistoetust. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks.

Tänavusest linna eelarvest on restaureerimistoetusteks miljööväärtuslikele aladele ette nähtud arhitektuursete detailide restaureerimiseks või taastamiseks ning kahekordsete puukuuride remontimiseks või püstitamiseks kokku 40 000 eurot.

Detailide toetust saab taotleda miljööaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse alla võetud enne 1944. aastat ehitatud hoonete arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja detailide taastamiseks (s.o hävinud või tugevalt amortiseerunud detaili asendamine koopiaga), et toetada ajalooliste piirkondade autentse miljöö säilimist.

Toetust antakse järgmiste arhitektuursete detailide restaureerimiseks: aknad, välisuksed, nende piirdelauad ja luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, dekoratiivsed piirdeaiad jms. Toetusobjektiks ei ole interjööridetailid, katuse- ja fassaadikatted, sadeveesüsteemid, hooldustööd jms.

Esmakordselt on võimalik taotleda restaureerimistoetust ka miljööväärtuslikel aladel asuvatele kahekorruselistele puukuuridele, toetust saab taotleda ka uue kuuri püstitamiseks. Sõltuvalt töödest võib vajalik olla ehitusprojekti olemasolu.

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blankett, tingimused ning lisade loetelu on leitavad linna kodulehelt aadressil http://www.tartu.ee/et/restaureerimistoetused. Toetust saab taotleda nii käesolevaks aastaks planeeritud töödele kui ka 2017. aastal tehtud töödele. Tutvu ka Tartu Linnavolikogus 12. oktoobril 2017. a vastu võetud restaureerimistoetuse andmise korraga aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/419102017004.

Toetuse määr, s.o mitu protsenti töö kuludest linn toetusega hüvitab, sõltub eelkõige esitatud taotluste arvust. Kõrgeim võimalik toetuse määr on 50% töö kuludest ja maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on detailidele 3200 eurot ja kuuridele 5000 eurot. Toetus makstakse välja pärast tööde valmimist.
Alustuseks tasub veenduda, kas hoone on ehitatud enne 1944. aastat ning kas hoone või kuur on üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikuks. Vt üldplaneeringu kaarti siin: http://www.tartu.ee/yldplaneering2030/04_Vanalinna_muinsuskaitseala_ja_…

Toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide vormistamisega on soovitav alustada aegsalt enne tähtaega, sest hinnapakkumiste võtmine või tööjooniste valmimine võib aega võtta.

Lisainfo:
Brita Karin Arnover
Kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist
E-post: [email protected]
Tel: 7361 317; 515 0563
Vastuvõtt: Küüni 5, ruum 320, E 15-18, K 8-10

Viimati muudetud 12.01.2018