Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu toetab miljööväärtuslike hoonete ja kahekorruseliste puukuuride restaureerimist 80 000 euroga

Tartu linnavalitsuse pressiteade

Eha 30 aadressil asuv kuur

30. detsember 2021 / Tartu toetab miljööväärtuslikel aladel asuvate hoonete arhitektuursete detailide restaureerimist ning kahekorruseliste puukuuride remontimist või ehitamist uuel aastal kokku 80 000 euroga.

Toetust saab taotleda miljööaladel asuvatele või miljööväärtusega enne 1944. aastat ehitatud hoonetele, mis on üksikobjektidena kaitse alla võetud. Toetus on mõeldud arhitektuursete originaaldetailide, nagu akende, välisuste, nende piirdelaudade ja luukide, fassaadikaunistuste ja varikatuste restaureerimiseks.

Viiendat aastat järjest on võimalik taotleda toetust ka miljööväärtuslikel aladel asuvate kahekorruseliste puukuuride taastamiseks või uue kuuri püstitamiseks. 

Restaureerimistoetus jaguneb taotlejate vahel proportsionaalselt, kõrgem protsent määratakse restaureeritavatele detailidele. Lõplik toetuse määr sõltub nii taotlejate arvust kui ka esitatud kulude suurusest. Kõrgeim võimalik toetuse määr on 50 protsenti töökuludest ning suurim võimalik toetussumma taotleja kohta on detailide puhul 5000 eurot ja kuuri puhul 7000 eurot. Toetus makstakse välja pärast lõpparuande kinnitamist.

Toetust saab taotleda nii 2022. aastaks planeeritud töödele kui ka 2021. aastal tehtud töödele. Uuel aastal tehtav töö peab valmis saama sama aasta novembriks. 

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blankett, tingimused ning vajalike lisade loetelu on leitavad linna kodulehelt: www.tartu.ee/et/restaureerimistoetused.

Tartu linna üldplaneering annab ülevaate, kas hoone on ehitatud enne 1944. aastat ning kas see asub miljööväärtuslikul alal: https://gis.tartulv.ee/yldplaneering2040/muinsuskaitse_miljoo/?page=page_0

Restaureerimistoetuste jagamisega soovib linn toetada ajalooliste piirkondade autentse miljöö säilimist. Toetust jagatakse Tartus alates 2001. aastast.

Lisainfo:
Heiti Kulmar
Miljööväärtuste peaspetsialist
E-post: [email protected]
Tel: 7362085
Vastuvõtt: Küüni 5, ruum 320, E kl 15-18 ja K kl 8-10

Viimati muudetud 30.12.2021