Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linn soovib alustada Sõpruse silla ja selle lähiala rekonstrueerimisega

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

5. märts 2024 / Sõpruse silla uuendamise käigus paranevad ratturite ja jalakäijate liikumisvõimalused ja liiklusohutus. Lisaks olemasolevale neljale sõidurajale saab sild laiad ratta- ja jalgteed ning neli uut sillale viivat trepipüstakut.

Linnavalitsus saatis täna volikogule eelnõu, milles küsitakse luba riigihangete korraldamiseks Sõpruse silla ja selle lähiala rekonstrueerimiseks ning omanikujärelevalve tellimiseks.

Sõpruse silla ja lähiümbruse rekonstrueerimise projekt näeb ette sillale  2+2 sõidurada ning mõlemale poolele ratta- ja jalakäijate teed. Nii jalgratturid kui ka jalakäijad eraldatakse sõiduteest piirde ja ohutusalaga. Projekti kohaselt tulevad mõlemale silla poolele 2,25 meetri laiused kahesuunalised rattateed ja 2 meetri laiused jalgteed. Uue lahenduse kohaselt ehitatakse sild mõlemalt poolt laiemaks.

„Sõpruse sild on väga oluline linnaliiklust teenindav sild, kuhu peavad koos ära mahtuma kõik liiklejagrupid," ütles abilinnapea Raimond Tamm. "Rekonstrueerimise tulemusena saavad tänasest mugavamad liikumisvõimalused kõik liiklejad. Silla uus lahendus soodustab säästvate liikumisviiside kasutamist, parandab elukeskkonda ning liiklusohutust.“

Tööde käigus rekonstrueeritakse sillale viivad trepid ja ehitatakse juurde neli uut trepistikku (kaks mõlemale jõe kaldale), et lihtsustada jalakäijate jaoks silla kasutamist. Liiklusohutuse suurendamiseks ja sillal liikumise meeldivamaks muutmiseks on plaanis autode piirkiirust vähendada 40km/h peale.

Koos silla rekonstrueerimisega muudetakse ka Karlova-poolset tänavalahendust, kuhu on kavandatud tilgakujuline ringristmik. Sillalt suundub ringile kaks sõidurada, millest parempoolne viib Turu tänavale ja vasakpoolne otse Karlova suunas. Karlova suunale on kavandatud ka eraldiseisvad kõnniteed ning segaliiklusega jalgratta- ja jalgteed.

Sõpruse ringristmiku lahendust ei ole kavas muuta. Sillale rajatavad uued jalgrattateed ühinevad sealpool olemasolevate kergliiklusteedega. Samuti ehitatakse välja rattateed ja -rajad Karlova suunas ja kõikidele sillalt tulevatele ning sinna viivatele pööretele.

Projekt hõlmab lisaks sillale ka selle all kulgevat Turu tänava osa (Jõe-Rebase) ning Jõe tänavat.

Sõpruse silda rekonstrueeritakse kahes etapis aastatel 2024-2026 ning töid tehakse vaheldumisi mõlemal silla poolel nii, et silda ei tuleks täielikult sulgeda. Sel aastal on kavas alustada ühe poole uuendamisega, 2025-2026. aastal rekonstrueeritakse silla teine pool ning Karlova-poolse lähiala tänavad.

Silla rekonstrueerimistöid soovib linn osaliselt finantseerida projektist "Jalgrattateede põhivõrgu rajamine Sõpruse sillal ja lähialal Karlovas", mis esitatakse rahastamiseks Kliimaministeeriumile. Linnavalitsus küsib volikogult luba projektis osalemiseks. Projekti heakskiitmisel summas 4 026 000, finantseerib linn projekti tegevusi 1 207 800 eurot (toetus linnale 2 818 200 eurot).

Kokku kulub Sõpruse silla ja lähiala rekonstrueerimiseks eeldatavalt ligi 12 miljonit eurot.

Lisainfo: tartu.ee/tänavaruum

Viimati muudetud 12.03.2024