Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-17°
-17°

Linn toetab jätkuvalt huvitegevust korraldavaid ühinguid ja spordiklubisid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

24. jaanuar 2019 / Linnavalitsus kinnitas Tartu Linna 2019. aasta eelarvest huvitegevuse korraldamise toetust saavad noorte huvitegevuse ühingud, kultuuriühingud ja spordiklubid.

Toetust makstakse kokku 8792 osaleja eest. Toetatakse ka andekaid noorsportlasi ja rahvakultuuri valdkonnas valiti ka saavutustoetust saavad ühingud.

Linnavalitsus kinnitas 2019. aastaks 44 noorte huvitegevuse ühingule tegevustoetuseks kokku 178 950 eurot. Toetust makstakse 1725 osaleja eest, kes noorte huvitegevuse ühingu huviringi oma eelistusena veebis ära märkisid, kuid tingimusel, et neid harrastajaid on ühingus vähemalt  5. Võrreldes 2018 aastaga suureneb tänavu toetust saajate arv 6% võrra.

Noorte huvitegevuse ühing saab linnalt toetust 100 eurot ühe 7-26aastase harrastaja kohta aastas. Erandina  eraldatakse toetust 150 eurot 7-26aastase harrastaja kohta, kes vajab tõhustatud või erituge, elab alaliselt asenduskodus või osaleb prioriteetse valdkonna ringis nagu robootika, programmeerimine, inseneeria, modellism, analoogfotograafia, loodus- ja täppisteadused.
44 toetuse saajast üheksa on uued taotlejad: MTÜ Loome Pai, MTÜ Vorasa treeningud, MTÜ Võimlemisklubi Akros, MTÜ Loovusring, MTÜ Eesti Trükimuuseum, MTÜ Loomeviis, MTÜ Tartu Tantsuakadeemia, MTÜ Tantsuklubi Shaté ja MTÜ E STuudio Noortekoor.

7. jaanuaril kinnitas linnavalitsus noortespordi tegevustoetused spordiklubidele. Toetuste kogusumma suurenes sel aastal üle 77 000 euro ületades 1,5 miljoni piiri. Toetust saavad 62 spordiklubi 34 spordialal. Rahalise toetuse maksimaalseks määraks ühe lapse  kohta kinnitati  250 eurot, mis on 16 euro võrra rohkem kui eelmisel aastal. Populaarsemad spordialad Tartus on jätkuvalt jalgpall, ujumine ja võimlemine; neile järgnevad sulgpall ja kergejõustik.
Traditsiooniliselt toetab linn ka andekaid noorsportlasi, kes on 2018. aastal saavutanud kõrgeid tulemusi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Neile mõeldud toetus on sel aastal kokku 25 000 eurot. Kokku toetab linn 6230 spordiklubides harrastavat noorsportlast, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn.

Viimasena kinnitas Linnavalitsus 22.jaanuaril Tartu linna 2019. aasta eelarvest rahvakultuurialast huvitegevust korraldavate ühingute aastase toetuse kogusummas 128 850 eurot, mis on  24 787 eurot suurem, kui 2018.aastal. Toetuse kogusumma tõusu tingis toetuse suurenemine kultuuriühingule ühe harrastaja kohta.

Saavutustoetuste saajate seast paistis valdkondadest eriti silma koorilaul, kus valiti neli koori kõrgeima saavutustoetuse saajateks. Toetust maksab linn rahvakultuuriühingutele iga 7-26-aastase ja üle 60-aastase tartlasest harrastaja eest, kelle elukohaks on Tartu linn. Tänavu toetab linn pearahaga 585 lapse ja noore ning 252 eaka rahvakultuurialast huvitegevust, mis on kokku 65 inimese võrra rohkem kui möödunud aastal. Koguarvus on suurenenud toetatavate laste ja noorte arv. Tänavu taotles linnalt huvitegevuse korraldamise toetust 42 nõuetele vastavat kultuuriühingut, mille juures tegutseb kokku 63 rahvakultuurialast huvitegevust pakkuvat huviringi.

Suurima saavutustoetuse määras ekspertidest koosnev komisjon kokku kaheksale kultuuriühingule, kelle tegevusi ja tulemusi hinnati 2018.aastal väga kõrgelt. Koorimuusika valdkonnas tunnustati  E STuudio noortekoori, Elleri tütarlastekoori, Tartu Akadeemilist Meeskoori ja Tartu Noortekoori. Puhkpillimuusika valdkonna parim tegija oli Puhkpilliorkester Tartu; Hugo Treffneri Gümnaasiumi tantsuansambel oli parim rahvatantsu valdkonnas; folkloorirühmadest pälvis tunnustuse Maatasa ja harrastusteatritest kerkis esile Tartu Üliõpilasteater. Kõrgeima saavutustoetuse suurus 2019.aastaks on 3400 eurot ning esimese ja teise astme saavutustoetused on vastavalt 1250 eurot ja 2250 eurot. Kokku saavad saavutustoetust 2019.aastal 19 kultuuriühingut.

Lisainfo: Piret Talur, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja, tel 736 1363, Piret.Talur@raad.tartu.ee

Viimati muudetud 24.01.2019