Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linn toetab miljööalade kahekorruseliste kuuride taastamist ka järgmisel aastal

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

kuur

25. oktoober 2018 / Kahekorruseliste kuuride restaureerimistoetus on mõeldud miljööaladel paiknevate kahekorruseliste puukuuride remondiks või uute püstitamiseks.

Kahekorruseliste puukuuride toetust saab taotleda kas 2018. aastal tehtud töödele või 2019. aastaks kavandatud töödele.
Toetuse avaldusi oodatakse hiljemalt 1. märtsiks 2019. Tartu linna kodulehel uueneb restaureerimistoetuse info peale linna eelarve kinnitamist, hiljemalt jaanuari keskpaigaks. Toetuse taotlusele tuleb lisada vähemalt kaks hinnapakkumist, milles on kajastatud kõik tehtavad tööd või hinnakalkulatsioon, kui tööd planeeritakse teha ise. Kuuride restaureerimistoetuse suurus on maksimaalselt 50 protsenti tööde kogumaksumusest, toetuse ülemmääraks on 5000 eurot. Toetus jaguneb avalduste vahel proportsionaalselt.

20-60 ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga kuurid

Vastavalt kehtivale ehitusseadustikule tuleb elamu teenindamiseks vajaliku 20,0-60,0 m2 ehitisealuse pinnaga ja kuni 5,0 meetri kõrguse abihoone püstitamiseks esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt.
Sama suure hoone ümberehitamine (kandvate konstruktsioonide muutmine, tehnosüsteemide muutmine jms) ehk rekonstrueerimine või laiendamine kuni 33% hoone esialgsest mahust (m3) vajab ehitusteatise esitamist.

Üle 60 ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga kuurid

60,1 m2 ja suuremate kuuride ning 20-60 m2 ehitisealuse pinnaga, kuid üle 5 m kõrguste abihoonete püstitamiseks tuleb eelnevalt taotleda ka projekteerimistingimused ning seejärel esitada ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt. Abihoone ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
Lisainfot abihoonete püstitamise kohta leiate: https://www.tartu.ee/et/abihoone-pustitamine .

Projekti alusel tehtavad tööd vajavad enne toetuse väljamaksmist ka kasutusteatist või kasutusluba. Remonttööd, mille käigus kandvaid konstruktsioone ei muudeta (katusekatte vahetus, tulemüüri krohvimine, trepipiirete vahetus, vihmavee süsteemi asendamine jms) dokumentide esitamist läbi ehitisregistri ei vaja, kuid sellisel juhul tuleb taotlemisel lisada täpne kirjeldus või vajadusel ka eskiis kavandatavatest töödest. Juhime tähelepanu, et kuuride restaureerimistoetus ei ole mõeldud hooldusremonditöödeks, nt värvimiseks, üksikute voodrilaudade välja vahetamiseks ehk töödeks, mis ei mõjuta kuuri konstruktsioonide säilimist.
Soovitame dokumentide vormistamise ning hinnapakkumiste võtmisega aegsasti alustada!

Miljööalade kaardi leiab siit: https://tartu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=45ef64b4…

Restaureerimistoetuse info on leitav siit: https://www.tartu.ee/et/restaureerimistoetused

Täiendava info saamiseks pöörduda kultuuriväärtuste teenistuse poole (kultuuriväärtuste vanemspetsialist Brita Karin Arnover, [email protected]; tel 736 1317).

Viimati muudetud 25.10.2018