Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Mitu linna haridushoonet saab päikesejaama

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

päikesepaneelid Foto: Rutt Ernits-Sups

25. august 2021 / Tartu linn ehitab mitmele enda valduses olevale haridushoonele päikeseelektrijaama. Ehitust rahastatakse projekti SmartEnCity vahenditest.

„Kuigi linnavalitsus ostab tänasel päeval kõigiks oma tegevusteks sisse üksnes rohelist elektrit, oleme energia- ja kliimakavas seadnud eesmärgiks ka Tartus kohapeal taastuvatest allikatest elektri tootmise laiendamise," selgitas abilinnapea Raimond Tamm. "Linnale kuuluvate hoonete katustele rajatavad päikeseelektrijaamad aitavad ühest küljest saavutada meie keskkonnaeesmärke, aga teisalt võimaldavad ka nendes hoonetes elektrikuludelt kokku hoida.“  

Kuni 200 kW koguvõimsusega päikeseelektrijaamad projekteeritakse ja ehitatakse Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli 1 ja Põllu 11 õppehoonetele ning lasteaia Klaabu Kummeli 5 hoonele. Tartu Loodusmaja hoonel asuvat päikeseparki laiendatakse. Enamuse toodetavast elektrienergiast kasutavad hooned oma tarbeks, ülejääv osa tarnitakse üldisesse elektrivõrku.

Eilsel linnavalitsuse istungil tunnistati linna hoonetele päikeseparkide projekteerimis- ja ehitustööde hankel edukaks Elpec Energy OÜ pakkumus kogumaksumusega 205 954 eurot.Tööde valmimise tähtaeg on 360 päeva lepingu sõlmimisest.

Nutika linnaosa ehk SmartEnCity projekt algas Tartus 2016. aastal ja selle käigus on liginullenergiahooneteks renoveeritud 18 kortermaja, mille korteritesse on paigaldatud targa kodu lahendused. Projekti toel on Tartu kesklinnas võetud kasutusele energiasäästlikud ja uuenduslikud lahendused kaugküttes, tänavavalgustuses ja taastuvenergia kasutamises. SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020.

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 25.08.2021