Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu energia- ja kliimakava sai volikogu heakskiidu

Tartu Linnavolikogu

Tartu linn Foto: Tanel Kindsigo

1. aprill 2021 / Volikogu kinnitas Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030".

Energia- ja kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas, selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.

Kava näeb ette saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050. Vahe-eesmärk on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga. Kava sõnastab visiooni ja strateegilised eesmärgid ning tegevused nende saavutamiseks. Lisaks linna tegevustele on eesmärkide saavutamisel oluline roll täita ka kõigil linlastel, ettevõtetel ja teistel organisatsioonidel.

Möödunud aasta sügisel toimunud avalikul väljapanekul tehti kõige enam ettepanekuid transpordi, soojamajanduse ja elektrienergia kohta. Peamisteks teemadeks kerkisid erasõidukid linnaruumis, kaugkütte- ja elektritootmise keskkonnamõjud, kliimamuutustega kohanemine ja kava elluviimine.

Arutelude tulemusel on kava oluliselt täiendatud. Näiteks on põhjalikumalt käsitletud kaugküttes biomassi kasutamise põhimõtteid ja võimalikke alternatiive, vesiniku ja sünteetiliste kütuste kui tulevikukütuste osa, energiavaesuse temaatikat ning kava mõju linnaeelarvele.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre, 553 4717

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 01.04.2021