Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu kakskeelsed haridusasutustused lähevad nelja aastaga üle eestikeelsele õppele 

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu Annelinna Gümnaasium Foto: Silver Siilak

14. juuni 2022 / Tartul valmis eestikeelse hariduse tegevuskava aastateks 2022-2025, mille eesmärk on sujuv üleminek eestikeelsele haridusele Tartu linna viies haridusasutuses nelja aasta jooksul. 

Eestikeelse hariduse tegevuskava sihiks on 2025/2026 õppeaastaks minna eestikeelsele haridusele üle Tartu Annelinna Gümnaasiumis, Tartu Aleksander Puškini Koolis ja Kellukese, Annikese ning Mõmmiku lasteaedades. 

"Kõigil noortel peab olema võrdne võimalus eneseteostuseks ja ühiskonnaelus osalemiseks. Eestikeelne haridus aitab lastel ja noortel lõimuda eesti kultuuri- ja väärtusruumi, annab võrdse võimaluse osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata järgmise haridustaseme õpinguid juba täielikult eesti keeles. Tartul on hea stardipositsioon, sest eesti keele õpet on Tartu kakskeelsetes koolides ja lasteaedades arendatud kogu aeg," ütles linnapea Urmas Klaas.

Abilinnapea Lemmit Kaplinski lisas, et Tartu linna tegevuskava eesmärgid on kooskõlas riikliku tegevuskavaga, mis näeb ette ülemineku eestikeelsele õppele 2035. aastaks. "Eestikeelse hariduse küsimus on väga oluline kogu Eestis ning ühiskond ootab praegu selgelt, et selle teemaga aktiivselt tegeletaks. Tartu tegevuskava on suunanäitaja kogu ülejäänud Eestile," lausus Kaplinski. 

Kava elluviimisel tehakse tihedat koostööd koolide, lapsevanemate ja ekspertidega. Eesti keelt õpitakse keelekümbluse abil, mis toetab mitmekeelsuse kujunemist ilma lapse emakeelt kahjustamata. Tartu koolides juba praegu edukalt toimivale kogemusevahetustele lisaks võetakse järgnevatel aastatel Tartu haridusvõrgus laiemalt fookusesse muukeelse õppija toetamine siinses kultuuri- ja keeleruumis.

Linna tegevuskava elluviimiseks kavandatakse igal aastal ligi 350 000 eurot, mida kasutatakse uute töökohtade loomiseks, õppevaraks, koolitusteks ning keele- ja kultuuriõpet toetavateks tegevusteks. Samuti makstakse kõigis viies haridusasutuses alates 2022/2023 õppeaastast täiendavat lähtetoetust esimesele töökohale tööle tulevatele kvalifikatsiooninõuetega õpetajatele ja tugispetsialistidele, kelle eesti keele oskuse tase on vähemalt C1 või eesti keel emakeelena. Täiendava lähtetoetuse täpsemad tingimused töötatakse välja 2022. aasta sügisel.

Tegevuskava

Viimati muudetud 15.06.2022