Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu kavandab Põhja puiestee ja Muuseumi tee ehitust

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

skeem

7. jaanuar 2021 / Tartu linn alustab Põhja puiestee ja Muuseumi tee rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimist.

„Narva maanteest on kujunenud üks Tartu linnaliikluse peamisi pudelikaelu ja sealse liikluse sujuvus on suur väljakutse ennekõike tipptundidel. Üheks lahenduseks on liikluse hajutamine ja Muuseumi tee ühendamine Põhja puiesteega võimaldabki osa liiklust Narva maanteelt ning ka Puiestee tänavalt eemale suunata ja vähendada sealset suurt liikluskoormust," selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm. "Rajatava tänava äärde kavandatud kergliiklustee saab tulevikus oluliseks osaks linna jalg- ning jalgrattateede võrgustikust. Kuna ehitatav tänav paikneb osaliselt Tartu valla aladel ning on oluline sealsete juurdepääsude seisukohalt, siis toimub nii tänava projekteerimine kui ka väljaehitamine Tartu linna ja Tartu valla koostöös.“

Selle aasta septembriks peab valmima Põhja puiestee ja Muuseumi tee (Raadiraja tänava ja Põhja puiestee vaheline lõik) rekonstrueerimise ja ehitamise põhiprojekt, mis sisaldab tee-ehituslikku osa, tänavavalgustuse, vee-, reovee- ja sademeveekanalisatsioonitorustike projekte, geodeetilist ja geoloogilist uuringut ning keskkonnamõju eelhinnangut.

Projektiga pakutakse välja lahendus Põhja puiestee ja Muuseumi tee etapiviisiliseks väljaehitamiseks. I etapis rekonstrueeritakse Põhja puiestee Jaama ja Lehe tänava vahelises lõigus; II etapis rajatakse Põhja puiestee Lehe tänavast kuni linna piirini; III etapis ehitatakse välja Muuseumi tee linna piirist kuni Raadiraja tänavani ja IV etapis rajatakse Muuseumi tee äärne kergliiklustee Raadiraja ja Roosi tänava vahelisel lõigul.

Kergliiklusteede projekteerimisel piirkonda arvestatakse nende ühendamisvõimalusi olemasolevate ning perspektiivsete jalg- ja jalgrattateedega ning tagatakse kergliiklejatele ohutud ristmike ületusvõimalused.

Põhja puiestee ja Muuseumi tee rekonstrueerimise projekteerimise riigihankel tunnistas linnavalitsus edukaks Tuulekaru OÜ pakkumuse kogumaksumusega 74 632 eurot.

Projekt valmib selle aasta septembriks ning ehitustöödega on kavas alustada 2022. aastal.

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Viimati muudetud 07.01.2021