Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

arhitektuuri ja ehituse osakond

9. detsember /

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada

1. Ehitusload:
1.1. Annemõisa tn 6 olmehoone ümberehitamiseks;
1.2. Nelgi tn 36 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.3. Riia tn 4 ärihoone ümberehitamiseks;
1.4. Linnu tänava piirkonna sidekanalisatsiooni ehitamiseks;
1.5. Kastani tn 42 tootmis- ja ärihoone ümberehitamiseks;
1.6. Ravila tn 61 Kodumaja ASi tootmishoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Nõlvaku tn 14 ehitatud antennimastile;
1.2. Roosi tänavale (lõigus Pikk tänav - Narva mnt) ehitatud sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
1.3. Raua tänavale (lõigus Raua tn 15 - Sõbra tänav) ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
1.4. Alevi tänavale ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
1.5. Kastani tänavale (lõigus Kastani tn 60 - Kastani tn 141) ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
1.6. Aardla tänavale (lõigus Aardla tn 54 - Raudtee tn 40 // Tartu-Valga 429,9-431,1 km), Raudtee tänavale (lõigus Aardla tn 50 - Soinaste tn 50) ja Soinaste tänavale (lõigus Soinaste tn 46 - Raudtee tänav) ehitatud sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.7. Sanatooriumi tänavale (lõigus Tervise tänav - Riia tänav), Ravila tn 14a // 14b // W. Ostwaldi tn 1 ja Nooruse tänavale (lõigus Sanatooriumi tänav - Nooruse tn 62) ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.8. Lootuse tänavale ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.9. Uuele tänavale (lõigus Raatuse tänav - Pärna tänav) ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.10. Ravila tn 61 Kodumaja ASi tootmishoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

3. Projekteerimistingimused:
3.1. Puhkekodu tn 14 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 30.10.2007. a korralduse nr 1291 "Ehituslubade väljastamine" p 1.3, millega otsustati väljastada ehitusluba Annemõisa 6 hoone rekonstrueerimiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 30.10.2007. a väljastatud ehitusluba nr 3043/07, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega, kuna ehitusluba ei soovita realiseerida;
2. Tartu Linnavalitsuse 15.12.2015. a korralduse nr 1324 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.2, millega otsustati väljastada ehitusluba Võru tn 120 korterelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.12.2015. a väljastatud ehitusluba nr 1512229/03212, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 07.04.2015. a korralduse nr 359 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.8, millega otsustati väljastada ehitusluba Tungla tn 4 üksikelamu rekonstrueerimiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 07.04.2015. a väljastatud ehitusluba nr 1511239/01667, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 05.09.2000. a väljastatud ehitusluba nr 197 Vanemuise tn 55 korterelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.


Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 09.12.2016