Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
30°
30°

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna teade

17. märts /

Tartu Linnavalitsus otsustas 14. märtsi 2017 istungil väljastada

1. Ehitusload:
1.1. Küütri tn 14 elamu-ärihoone korter 3 ümberehitamiseks;
1.2 Palsami tn 6 üksikelamu püstitamiseks;
1.3 Aiaääre tn 6b üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.4 Meruski tn 13 üksikelamu püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Lina tn 2 ümberehitatud koolihoone osale;
2.2. Võru tn 79 laiendatud ärihoone IV ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.2.1. esitada tehnovarustuse osade ehitusprojektide ekspertiisid hiljemalt järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemisel;
2.2.2. Fasters`i kiirsöögi toitlustuskoha sissepääsude ees asuvate välistreppide ehitustööd lõpetada enne hooneosa kasutusele võtmist;
2.2.3. Fasters`i kiirsöögi toitluskoha sissepääsudele, mille ees asuvad välistrepid, paigaldada viidad invasissepääsu asukohale enne hooneosa kasutusele võtmist.

3. Projekteerimistingimused:
3.1 Fortuuna tn 7 kinnistule äri- ja kortermaja püstitamiseks;
3.2 Fortuuna tn 9 äri- ja kortermaja püstitamiseks;
3.3  Põik tn 3 kinnistule äri- ja kortermaja püstitamiseks;
3.4 Põik tn 7 kinnistule korterelamu püstitamiseks;
3.5 Põik tn 11 kinnistule korterelamu püstitamiseks;
3.6 Põik tn 13 kinnistule korterelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 03.10.2002. a korraldus nr 3459 "Tartu Linnavalitsuse 03. septembri 2002. a korralduse nr 3157 muutmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 08.10.2002. a väljastatud ehitusluba nr 2277, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega ja uue ehitusloa taotlemisega Küütri tn 14 elamu-ärihoone korter 3 ümberehitamiseks.
2. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 24.12.2002. a korralduse nr 4401 "Ehituslubade andmine ja ümbervormistamine" p. 1.1.3. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 31.12.2002. a väljastatud ehitusluba nr 2348 Palsami tn 6 aiamaja ümberehitamiseks eramuks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega ja uue ehitusloa taotlemisega Palsami tn 6 üksikelamu püstitamiseks.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 17.03.2017