Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond

17. mai /

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada

1. Ehitusload:
1.1. Sepa tn 15a kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.2. L. Puusepa tänaval veetorustiku ümberehitamiseks;
1.3. Idaringtee 3. ehitusalal gaasitorustiku ümberehitamiseks;
1.4. Ropka tn 6, Ropka tn 10 ja Ropka tn 12a kaugküttetorustike ümberehitamiseks;
1.5. Vikerkaare tn 8 üksikelamu lammutamiseks;
1.6. Kaunase pst 13b kaubandushoone ümberehitamiseks spordihooneks;
1.7. Kodukolde tn 4 aiamaja lammutamiseks;
1.8. Kodukolde tn 4 kahe korteriga elamu püstitamiseks;
1.9. Roosi tn 49 korterelamu püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Klaasi tn 14 püstitatud puidutööstuse hoone II ehitusjärgule;
2.2. Turu tn 45d püstitatud muu laohoonele kõrvaltingimusega esitada ehitusjärgne topogeodeetiline plaan geoarhiivi hiljemalt 01.06.2017

3. Projekteerimistingimused:
3.1. Vaba tn 8 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Aianduse tn 4 spordihoone püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 30.05.2016. a korralduse nr 538 "Ehituslubade väljastamine" p 1.8 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 31.05.2016. a väljastatud ehitusluba nr 1612271/04257 Sepa tn 15a kaugküttetorustiku ehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega ja uue ehitusloa taotlemisega Sepa tn 15a kaugküttetorustiku ehitamiseks;
2. Tartu Linnavalitsuse 13.01.2009. a korralduse nr 44 "Ehituslubade väljastamine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 13.01.2009. a väljastatud ehitusluba nr 29/09 F. R. Kreutzwaldi tn 13 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 03.06.2014. a korralduse nr 573 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 04.06.2014. a väljastatud ehitusluba nr 2393/14 Tasuja tn 4 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse 31.05.2011. a korralduse nr 639 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.12 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 31.05.2011. a väljastatud ehitusluba nr 1082/11 Herne tn 25 korterelamu rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.
5. Tartu Linnavalitsuse 17.02.2015. a korralduse nr 169 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.02.2015. a väljastatud ehitusluba nr 1512219/01705 Roosi tn 49 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitise tehniliste andmete muutumise ja uue ehitusloa taotlemisega.


Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 17.05.2017