Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna teade

23. märts /

Tartu Linnavalitsus otsustas 21. märtsi 2017 istungil väljastada

1. Ehitusload:
1.1. Lembitu tn 12a üksikelamu püstitamiseks;
1.2. Munga tn 18 büroo- ja administratiivhoone katusekorruse ümberehitamiseks;
1.3. L. Koidula tn 5 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.4. Ropka tee 19 elamu-ärihoone laiendamiseks;
1.5 Mõisavahe tänava ja Kalda tee vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Rahu tn 8 laiendatud sotsiaalmaja osale kõrvaltingimusega lõpetada haljastus- ja heakorratööd hiljemalt 01.06.2017;
2.2. N. Lunini tn 11 püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega paigaldada sisetrepile nõuetekohane piire hiljemalt 21.04.2017.

3. Projekteerimistingimused:
3.1. J. Hurda tn 19 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 02.08.2011. a korralduse nr 865 Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.08.2011. a väljastatud ehitusluba nr 1604/11 Väike kaar 43 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega ja ehitusteatise esitamisega Väike kaar 43 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks;
2. Tartu Linnavalitsuse 16.10.2003. a korralduse nr 3721 "Ehituslubade andmine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.10.2003. a väljastatud ehitusluba nr 714 L. Koidula 5 elamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega ja uue ehitusloa taotlemisega L. Koidula tn 5 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
3. Tartu Linnavalitsuse 31.07.2003. a korralduse nr 2714 "Ehituslubade andmine" p 1.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 11.08.2003. a väljastatud ehitusluba nr 236 Ropka tee 19 ärihoone laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega ja uue ehitusloa taotlemisega Ropka tee 19 elamu-ärihoone laiendamiseks.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 23.03.2017