Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavalitsus saatis volikogule ligi 13 miljoni suuruse lisaeelarve eelnõu

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

linnavaade Foto: Ragnar Vutt

27. mai 2021 / Linnavalitsus esitas linnavolikogule 12,9 miljoni euro suuruse lisaeelarve eelnõu, mis keskendub Covid-19 pandeemiaga seotud saamata tulude ja täiendavate kulude katmisele, linlaste vaimse tervise toetamisele ning tänavate ja linnaruumi uuendamisele.

Lisaeelarvest kavandatakse 6,7 miljonit eurot põhitegevuse kuludeks ning 6,2 miljonit eurot investeeringuteks. Kavandatavad kulud kaetakse 10,7 miljoni euro ulatuses eelmisest aastast ületulnud vahenditest ning 2,2 miljoni  euro ulatuses  varade  müügist ning riigi lisaeelarvest saadavast toetusest.

Linnapea Urmas Klaas ütles, et lisaeelarve koostamine sai võimalikuks tänu sellele, et 2020. aasta lõppes linnale finantsilises mõttes hästi ning saadud ülelaekumistest ja säästudest oli võimalik katta osa pandeemiaga seotud kulusid. „Täpne kulude planeerimine ja finantsdistsipliin ning ka riigi poolt  2020. aastal rakendatud tööjõuturu abimeetmed andsid võimaluse positiivse lisaeelarve koostamiseks,“ selgitas linnapea.
„Lisaeelarves keskendume pandeemia tagajärgedest ülesaamisele, sealhulgas inimeste vaimse tervise edendamisele. Lisaks saame võimaluse veel mitmeid tänavaid korda teha, populaarsetele kergliiklusteedele ja parkidesse uusi pinke paigaldada ning luua koolidele paremad tingimused distants- ja õuesõppeks,“ rääkis Klaas.

Lisaeelarvest kaetakse Covid-19 pandeemia tõttu saamata jäänud tulusid 1,87 miljoni euro ulatuses. Sealhulgas läks näiteks vanemate vabastamine lasteaia kohatasu maksmisest linnale maksma 837 000 eurot, saamata jäänud piletitulu linnaliinibussides oli 500 000 eurot ning linna allasutuste Tartu Spordi ja Anne Sauna saamata jäänud tulu oli 371 000 eurot.

Pandeemia mõjul suurenesid ka linna kulud 900 000 euro võrra. Lisaeelarvest on vaimse tervise edendamiseks kavandatud 181 000 eurot, mille eest pakutakse erinevaid tegevusi ja teenuseid, tehakse koolitusi ning rahastatakse tugigruppe nii õpetajatele ja õpilastele kui ka eakatele. Lisaks sellele on kavas suunata erahuvihariduse- ja huvitegevuse toetuseks 200 000 eurot, et aidata teenusepakkujatel katta kommunaalkulusid. Kuna Tartu linn ei võtnud lapsevanemate käest märtsist kuni mai lõpuni lasteaia kohatasu, siis kavandatakse lisaeelarvega 170 000 eurot toetust eralasteaedadele ja -hoidudele, kes sel perioodil samuti lapsevanema käest kohatasu ei küsinud.

Kavas on suurendada ka reservfondi, et katta  koroonaviiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevaid  kulusid.

Linnamajanduse valdkonnas on suuremad lisanduvad investeeringuobjektid Ujula tänava, Ravila tänava Kannikese ja Viljandi maantee vahelise lõigu rekonstrueerimine. Samuti jätkatakse  tänavavalgustuse ulatusliku renoveerimisega erinevates linnaosades.  Jätkub eelmisel aastal alustatud Tüve 2 ja 4 üürimajade ehitus. Lisaeelarvest on kavas katta ka  Annemõisa 1a jalgpallihalli ehituse kallinemine.

Linnavolikogus toimub lisaeelarve esimene lugemine 10. juuni istungil.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145;  rahandusosakonna juhataja Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 27.05.2021