Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek kestab nädala lõpuni

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

10. august / Tartu linna uue üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 16. augustini. Sama ajani on oodatu ka tartlaste ettepanekud üldplaneeringu eelnõu kohta. Üldplaneeringuga saab tutvuda Tartu kodulehel, raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses.

Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul määrab üldplaneering maakasutuse ja ehitamise tingimused kümneteks aastateks ja seetõttu on linlaste ettepanekud, arvamused ja märkused väga oodatud. "Lisaks praegu toimuvale avalikustamisele saab üldplaneeringu osas kaasa rääkida ka tuleval kevadel, kui avalikule arutelule tuleb üldplaneeringu põhilahendus," täpsustas Laidre.

Üldplaneeringu kohta saab tagasisidet anda kuni 16. augustini kaardirakenduse kaudu, e-kirjaga (lpmko@raad.tartu.ee) või tavakirjaga (Raekoja plats 3, 51003 Tartu). Kõik materjalid ja vajalikud lingid on leitavad kodulehelt: www.tartu.ee/uldplaneering2040. Ilmatsalu huvikeskuses on uksed lahti E-R kell 9-14, eelnevalt helistades (tel 5330 0049) pääseb üldplaneeringuga tutvuma ka kell 14-17.

Üldplaneeringu kaardirakenduse kasutamisel on abiks õppevideo: https://youtu.be/5F3BYTrsZLg

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on kujundada Tartu linna territoorium ruumiliseks tervikuks, arvestades ka haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala. Üldplaneeringus on välja toodud maa-alade üldised kasutustingimused, piirkondade ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusega alade, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimused, kõrgveepiir ja asustuse arengualad. Üldplaneeringu liiklusskeemis keskendutakse linna välisringi ja jalgrattateede võrgustiku eelisarendamisele, kesklinnas kompaktse ja jalakäigusõbraliku linnaruumi loomisele ning maalises piirkonnas asustuse arengualade suunamisele. Suurt tähelepanu on pööratud Emajõe kallaste avalikule kasutusele.

Samaaegselt eelnõu koostamisega viidi läbi planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, milles kirjeldatakse ja hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju ning määratakse võimalike negatiivsetele mõjudele leevendusmeetmed. Üldplaneeringu elluviimisega olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne.

Üldplaneeringu põhilahendus valmib esialgsete kavade kohaselt  2021. aasta alguses, on avalikul väljapanekul kevadel ning kehtestatakse 2021. aasta sügisel.

Lisainfo: abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361; üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku, tel 7361 262, 511 0990.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 10.08.2020