Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu liikmed

Volikogu ülevaade
Osavõtt istungitest
Tasud ja hüvitused
Kontaktid

Linnavolikogu IX koosseisu ülevaade

Linnavolikogu liikmed valitakse iga nelja aasta tagant oktoobrikuu kolmandal pühapäeval toimuvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Volikogu liikmed on omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatud ja juhinduvad oma tegevuses seadustest, linna õigusaktidest ning linnaelanike huvidest ja vajadustest.

Volikogu ainupädevuses on muuhulgas linna arengukava, eelarvestrateegia ja linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine, kohalike maksude kehtestamine, toetuste andmise ja teenuste osutamise kordade kehtestamine, laenude võtmine ja paljud teised küsimused.

Linnavolikogu liikmete arvu määrab eelmine volikogu koosseis, Tartu-suuruses linnas peab volikogus olema vähemalt 31 liiget. Alates 1989. aastal toimunud valimistest on Tartu volikogu olnud 49-liikmeline.

Viimased kohalikud valimised toimusid 15. oktoobril 2017. Tartu linna valimiskomisjon registreeris linnavolikogu liikmed 31. oktoobril ning IX koosseisu volitused algasid 1. novembril 2017.

1. novembril 2017 jõustusid ka haldusterritoriaalse korralduse muudatused Tartu linna ja Tähtvere valla osas ning sellest alates on senine Tähtvere vald osa Tartu linnast.

Tartu volikogu IX koosseisus on viie erakonna ja kahe valimisliidu esindajad. Reformierakond sai volikokku 20,  Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaheksa, Keskerakond seitse, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kuus ning  Erakond Isamaa (kuni 2. juunini 2018 oli erakonna nimi Isamaa ja Res Publica Liit) kolm kohta. Valimisliidul Tartu Heaks on kolm ja valimisliidul Tartu Eest kaks esindajat.

Koalitsioonilepingu sõlmisid 29. oktoobril 2017 Reformierakond ja Keskerakond. Ühtlasi sõlmiti koostööprotokoll valimisliiduga Tartu Eest.

Linnavolikogu esimees on Aadu Must (Keskerakond), aseesimees Ene Ergma (Reformierakond).

Volikogus on neli fraktsiooni. Kuna fraktsiooni suuruse alampiiriks on linna põhimääruses seatud viis liiget, ei ole fraktsiooni Isamaal ning valimisliitude saadikurühmadel.

Linnaelu valdkondade nagu planeerimine, linnamajandus, rahandus, ettevõtlus, kultuur, haridus jne küsimuste arutamiseks on volikogu loonud kaheksa alatist komisjoni.

Volikogu tegevuse olulisemad alusdokumendid on:
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Tartu linna põhimäärus

LINNAVOLIKOGU LIIKMED (millises nimekirjas kandideerisid):

Reformierakond:
1. Laura Danilas
2. Ene Ergma
3. Tamara Hristoforova
4. Veljo Ipits
5. Harri Jallajas
6. Helmer Jõgi
7. Triin Anette Kaasik
8. Toomas Kapp
9. Indrek Katušin
10. Krõõt Kiviste
11. Ants Laaneots
12. Verni Loodmaa
13. Senta-Ellinor Michelson
14. Nikolai Männik
15. Andrus Punt
16. Jüri Sasi
17. Kristo Seli
18. Toomas Tein
19. Tiia Teppan
20. Kristjan Tiirik
 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond:
1. Toomas Jürgenstein
2. Gea Kangilaski
3. Lemmit Kaplinski
4. Kadri Leetmaa
5. Ott Maidre
6. Heljo Pikhof
7. Asko Tamme
8. Piret Uluots

Keskerakond:
1. Jelena Frunze
2. Rein Kokk
3. Aadu Must
4. Irina Panova
5. Nikolai Põdramägi
6. Marina Riisalu
7. Vladimir Šokman

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond:
1. Indrek Kalda
2. Eva Loskit
3. Jaan Willem Sibul
4. Indrek Särg
5. Kaja Tarto*
6. Heiki Vilep
* alates 21.02.19 ei kuulu EKRE fraktsiooni

Erakond Isamaa:
1. Argo Annuk
2. Anneli Kannus
3. Peeter Laurson

Valimisliit Tartu Heaks:
1. Merle Jääger
2. Jüri Kõre
3. Kalle Pilt

Valimisliit Tartu Eest:
1. Vahur Kalmre
2. Hannes Klaas

Linnavolikogu liikmete kontaktid.


Info volikogu koosseisu muudatuste kohta.

Linnavolikogu istung raekoja saalis
Linnavolikogu istung raekoja saalis

Viimati muudetud 04.12.2019

 

Linnavolikogu liige Kandideerimisnimekiri Volituste periood (kui märkimata, siis koosseisu algusest 01.11.2017 katkematult) Istungeid/osalenud
Argo Annuk Isamaa 07.01.2019 - 15.01.2019;
27.04.2019 - ...
7/5
Laura Danilas Reformierakond   29/26
Ene Ergma Reformierakond   29/26
Jelena Frunze Keskerakond   29/28
Tamara Hristoforova Reformierakond   29/28
Veljo Ipits Reformierakond   29/26
Harri Jallajas Reformierakond   29/28
Helmer Jõgi Reformierakond 07.10.2019 - ... 3/3
Merle Jääger Valimisliit Tartu Heaks   29/18
Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraatlik Erakond 01.11.2017 - 02.11.2017
04.03.2019 - ...
9/8
Triin Anette Kaasik Reformierakond 01.11.2017 - 21.05.2018
22.08.2018 - ...
26/18
Indrek Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   29/19
Vahur Kalmre Valimisliit Tartu Eest 07.11.2018 - 02.07.2019
04.12.2019 - ...
10/9
Gea Kangilaski Sotsiaaldemokraatlik Erakond   29/23
Anneli Kannus Isamaa 06.12.2018 - 07.01.2019
11.04.2019 - ...
10/6
Lemmit Kaplinski Sotsiaaldemokraatlik Erakond   29/27
Toomas Kapp Reformierakond   29/29
Indrek Katušin Reformierakond Alates 09.11.2017 28/22
Krõõt Kiviste Reformierakond Alates 02.11.2017 29/22
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest   29/28
Rein Kokk Keskerakond   29/28
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks   29/26
Ants Laaneots Reformierakond   29/21
Peeter Laurson Isamaa   29/29
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond   29/22
Verni Loodmaa Reformierakond   29/23
Eva Loskit Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   29/29
Ott Maidre Sotsiaaldemokraatlik Erakond   29/25
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond   29/29
Aadu Must Keskerakond   29/28
Nikolai Männik Reformierakond 12.11.2017 - 13.11.2017
13.02.2018 - ...
24/22
Irina Panova Keskerakond   29/29
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond   29/21
Kalle Pilt Valimisliit Tartu Heaks Alates 07.06.2019 6/5
Andrus Punt Reformierakond Alates 12.11.2017 28/27
Nikolai Põdramägi Keskerakond   29/28
Marina Riisalu Keskerakond Alates 02.11.2017 29/27
Jüri Sasi Reformierakond 12.11.2017 - 13.02.2018
21.05.2018 - 22.08.2018
14.09.2018 - 01.10.2018
12.04.2019 - ...
15/15
Kristo Seli Reformierakond   29/26
Jaan Willem Sibul Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 01.11.2019 - ... 2/2
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   29/27
Vladimir Šokman Keskerakond   29/28
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 30.08.2018 - 04.03.2019
08.03.2019 - ...
16/15
Kaja Tarto Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   29/26
Toomas Tein Reformierakond   29/22
Tiia Teppan Reformierakond 01.11.2017 - 12.11.2017
01.10.2018 - ...
15/14
Kristjan Tiirik Reformierakond   29/29
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond Alates 20.04.2018 20/19
Heiki Vilep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15.11.2017 - 03.04.2018
01.11.2018 - 05.03.2019
16.04.2018 - ...
19/17
Volitused peatatud või lõpetatud Kandideerimise nimekiri Volituste periood Istungeid/osalenud
Malle Blumenau Reformierakond 01.11.2017 - 02.11.2017 0/0
Hele Everaus Reformierakond 01.11.2017 - 11.04.2019 21/18
Martin Hallik Sotsiaaldemokraatlik Erakond 01.11.2017 - 30.08.2018 13/11
Indrek Hirv Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 01.11.2017 - 15.11.2017
03.04.2018 - 01.11.2018
05.03.2019 - 31.10.2019
16/14
Ruuben Kaalep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 01.11.2017 - 15.04.2019 21/20
Ragnar Kekkonen Reformierakond 02.11.2017-09.11.2017
13.02.2018-01.10.2019
22/20
Urmas Klaas Reformierakond 01.11.2017 - 12.11.2017 1/1
Jarno Laur Sotsiaaldemokraatlik Erakond 01.11.2017 - 20.04.2018 9/6
Marju Lauristin Sotsiaaldemokraatlik Erakond 01.11.2017 - 08.03.2019 20/17
Mihkel Lees Reformierakond 01.11.2017 - 14.09.2018 14/14
Mihhail Lotman Isamaa 01.11.2017 - 26.04.2019 22/12
Jaak Nigul Isamaa 09.11.2017 - 05.12.2018 15/9
Martin Parmas Reformierakond 13.11.2017 - 13.02.2018 4/4
Aivar Riisalu Isamaa 01.11.2017 - 09.11.2017 1/1
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 01.11.2017 - 06.06.2019 23/21
Valvo Semilarski Reformierakond 01.11.2017 - 02.11.2017 0/0
Tarvo Siilaberg Isamaa 15.01.2019 - 11.04.2019 3/2
Artjom Suvorov Keskerakond 01.11.2017 - 02.11.2017 0/0
Raimond Tamm Reformierakond 01.11.2017 - 12.11.2017 1/1
Tanel Tein Valimisliit Tartu Eest 01.11.2017 - 07.11.2018
02.07.2019 - 03.12.2019
18/15

Viimati muudetud 06.12.2019

Tasud ja hüvitused linnavolikogus

Volikogu esimehe, aseesimehe, komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe tasu ning hüvitused otsustab volikogu.

 • linnavolikogu esimehe tasu on 4000 eurot kuus (praegune esimees Aadu Must on riigikogu liige ega saa volikogust tasu);
 • linnavolikogu aseesimehe tasu on 1000 eurot kuus;
 • komisjoni esimehe tasu on 300 eurot kuus;
 • fraktsiooni esimehe tasu on 300 eurot kuus.

Volikogu liikmele makstakse:

 • 64 eurot istungil osalemise eest (volikogu koosseisu esimese istungi eest tasu ei maksta);
 • volikogu liikme ülesannete täitmise eest kuutasu 32 eurot (välja arvatud kuud, kui volikogu istungeid ei toimu);
 • volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitist esitatud dokumentide alusel.

Volikogu komisjoni liikmele makstakse:

 • 20 eurot komisjoni koosolekul osalemise eest;
 • 3 eurot komisjoni elektroonilisel koosolekul osalemise eest.
   

Vaata lisaks

Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord
Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele tasu ja hüvituse määramine
Komisjoni esimehe tasu määramine
Fraktsiooni esimehe tasu määramine

Viimati muudetud 26.02.2018

Argo Annuk

-

526 3662

Erakond Isamaa

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Rahanduskomisjon

Laura Danilas

-

513 5379

Eesti Reformierakond

Hariduskomisjon, Majanduskomisjon

Ene Ergma

-

5322 6872

Eesti Reformierakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Hariduskomisjon

Jelena Frunze

-

5629 4240

Eesti Keskerakond

Hariduskomisjon, Majanduskomisjon

Tamara Hristoforova

-

506 8811

Eesti Reformierakond

Hariduskomisjon, Kultuurikomisjon, Revisjonikomisjon

Veljo Ipits

-

516 5225

Eesti Reformierakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Arengu- ja planeerimiskomisjon

Merle Jääger

-

-

Valimisliit Tartu Heaks

Kultuurikomisjon

Harri Jallajas

-

5330 1360

Eesti Reformierakond

Linnavarakomisjon, Sotsiaalkomisjon

Helmer Jõgi

-

510 0452

Eesti Reformierakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Kultuurikomisjon, Linnavarakomisjon

Toomas Jürgenstein

-

5562 9938

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hariduskomisjon

Triin Anette Kaasik

-

507 2308

Eesti Reformierakond

Hariduskomisjon

Indrek Kalda

-

503 1013

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Kultuurikomisjon, Linnavarakomisjon

Vahur Kalmre

-

504 3461

Valimisliit Tartu Eest

-

Gea Kangilaski

-

521 3295

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Anneli Kannus

-

551 2837

Erakond Isamaa

Revisjonikomisjon

Lemmit Kaplinski

-

511 8619

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Kultuurikomisjon

Toomas Kapp

-

504 3415

Eesti Reformierakond

Majanduskomisjon, Rahanduskomisjon

Indrek Katušin

-

511 6917

Eesti Reformierakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Rahanduskomisjon

Krõõt Kiviste

-

509 0030

Eesti Reformierakond

Kultuurikomisjon

Hannes Klaas

-

515 9255

Valimisliit Tartu Eest

Ajutine põhimääruskomisjon, Rahanduskomisjon

Rein Kokk

-

509 3451

Eesti Keskerakond

Linnavarakomisjon

Jüri Kõre

-

5340 2123

Valimisliit Tartu Heaks

Rahanduskomisjon, Sotsiaalkomisjon

Ants Laaneots

-

506 6175

Eesti Reformierakond

-

Peeter Laurson

-

515 6575

Erakond Isamaa

Majanduskomisjon

Kadri Leetmaa

-

5569 4019

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Revisjonikomisjon

Verni Loodmaa

-

503 4722

Eesti Reformierakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Majanduskomisjon

Eva Loskit

-

-

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Sotsiaalkomisjon

Ott Maidre

-

553 4717

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Linnavarakomisjon

Nikolai Männik

-

506 4287

Eesti Reformierakond

Majanduskomisjon, Revisjonikomisjon

Senta-Ellinor Michelson

-

515 5534

Eesti Reformierakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Sotsiaalkomisjon

Aadu Must

736 1200

515 7138

Eesti Keskerakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Rahanduskomisjon

Irina Panova

-

5354 4905

Eesti Keskerakond

Revisjonikomisjon

Heljo Pikhof

-

511 9637

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Sotsiaalkomisjon

Kalle Pilt

-

5660 6663

Valimisliit Tartu Heaks

Linnavarakomisjon, Revisjonikomisjon

Nikolai Põdramägi

-

520 1285

Eesti Keskerakond

Kultuurikomisjon

Andrus Punt

-

5833 5799

Eesti Reformierakond

Hariduskomisjon, Linnavarakomisjon, Revisjonikomisjon

Marina Riisalu

-

504 4111

Eesti Keskerakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Indrek Särg

-

512 1190

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hariduskomisjon, Rahanduskomisjon

Jüri Sasi

-

505 7309

Eesti Reformierakond

Hariduskomisjon, Sotsiaalkomisjon

Kristo Seli

-

525 6000

Eesti Reformierakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Rahanduskomisjon

Jaan Willem Sibul

-

5558 4717

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Kultuurikomisjon, Majanduskomisjon

Vladimir Šokman

-

504 9624

Eesti Keskerakond

Sotsiaalkomisjon

Asko Tamme

-

5340 2784

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Majanduskomisjon

Kaja Tarto

-

5343 2729

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Revisjonikomisjon

Toomas Tein

-

513 3111

Eesti Reformierakond

Sotsiaalkomisjon

Tiia Teppan

-

527 0122

Eesti Reformierakond

Majanduskomisjon, Rahanduskomisjon, Revisjonikomisjon

Kristjan Tiirik

-

5560 8923

Eesti Reformierakond

Kultuurikomisjon, Linnavarakomisjon

Piret Uluots

-

552 4734

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hariduskomisjon

Heiki Vilep

-

5656 7827

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

-