Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Käimasolevad projektid

Käimasolevad projektid

Inno Infra Share

Sharing strategies for European Research and Innovation Infrastructures

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2020
Projekti eelarve:
1 632 694 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 117 420 eurot)

Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni infrastruktuuride jagamist ja koostööd ning seeläbi avaldada mõju nii regioonile tervikuna kui parandada VKEde majandusnäitajaid. Projekti oluline osa on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Projekti tegevused

1. Kogemuste vahetamine ja elujõuliste ärimudelite loomine TAI taristu jagamiseks.
2. Juhtimisvahendite disainimine ja testimine, et luua paremad võimalused TAI taristu jagamiseks üle regioonide.
3. Piiriülese TAI taristu loomine ning selle avamine väikse ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele.

Partnerid

Juhtpartner: ASTER Stock Joint Consortium

 • Brainport Development
 • Vidzeme Planning Region
 • Flanders Make
 • Region Skane
 • Brno University of Technology
 • Chemnitz University of Technology
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Alo Lilles
tel 736 1196
e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

Innova Foster

Fostering startup & innovation ecosystems in Europe

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2020
Projekti eelarve:
1 267 899 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 142 100 eurot)

Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada regioonide poliitikainstrumente ja programme, et toetada noorte VKE-de (kuni 5 aastat vanad ettevõtted) arengut, kasvu ja innovatiivsust. Projekti oluline osa on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Projekti tegevused

1. Huvigruppide identifitseerimine.
2. Tutvumine partnerregioonide strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest.
3. Tegevusplaani koostamine.
4. Tegevusplaanide rakendamise jälgimine.

Partnerid

Juhtpartner: INCYDE Foundation

 • Torun Regional Development Agency
 • Oldham Metropolitan Borough Council
 • Scientific Research Centre Bistra Ptuj
 • Malta Enterprise
 • Cork City Council
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

RELOS3

From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2021
Projekti eelarve:
1 413 237 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 140 442 eurot)

Projekti peamiseks eesmärgiks on leida erinevatest Euroopa regioonidest edulugusid targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta, et saadud kogemusi kasutada partnerregioonide majanduse arendamiseks. Lisaks on eesmärgiks tähtsustada kohaliku tasandi rolli EL-i struktuurivahendite kasutamisel piirkondade arendamiseks.

Projekti tegevused

1. Parimate praktikate leidmine partnerregioonidest ja mujalt Euroopast targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta.
2. Kogemuste vahetamine ja võimaluste leidmine strateegiate rakendamise parendamiseks.
3. Info jagamine huvigruppidega.
4. Tegevusplaani koostamine.
5. Tegevusplaani rakendamise seire.

Partnerid

Juhtpartner: Economic Development Agency of Sabadell

 • Metropolitan City of Bologna
 • Wielkopolska Region
 • Local authority of Emmen
 • Malta Enterprise
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

 

 

Baltic Game Industry

Empowering a booster for regional development

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2017–2020
Projekti eelarve: 3.5 miljonit eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 117 000 eurot)

Projekti eesmärgiks on luua Tartusse arvutimängude arendamisega tegelev inkubaator ning sobivad raamtingimused ning seeläbi parandada Tartu IT-ettevõtete majandusnäitajaid ning luua siia täiendavat kompetentsi ning töökohti mänguarenduse valdkonnas.

Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Projekt näeb ette Tartu Teaduspargis mänguarenduse piloot-inkubaatori loomise.

Projekti tegevused

Olulisimad projekti tegevused:
- tutvumine partnerregioonide riiklike/regionaalsete poliitikatega mänguarenduse valdkonnas;
- ümarlaudade korraldamine ja töögruppide koostamine sobiva poliitilise raamistiku loomiseks Tartus ja Eestis;
- Tartu ja Läänemere regiooni promomine mänguarenduse keskusena.

Peamisteks oodatavateks tulemusteks on:
- Mänguarenduse piloot-inkubaatori loomine
- Tartu IT ettevõtete rahvusvaheliste kontaktide suurendamine
- rahvusvaheliste kogemuste vahetamine;
- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine.

Partnerid

Juhtpartner: BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (BGZ Berlin International Cooperation Agency GmbH)

 • Land Berlin (State of Berlin)
 • Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH (Hamburg Institute of International Economics (HWWI))
 • Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin University of Applied Sciences)
 • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (University Medical Center Hamburg-Eppendorf)
 • Erhvervsakademi Dania (Dania University of Applied Sciences)
 • Norddjurs Kommune (Norddjurs Municipality)
 • Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (Unit of Clinical Alcohol Research, Clinical Institute, University of Southern Denmark)
 • Sihtasutus Tartu Teaduspark (Tartu Science Park Foundation)
 • Tartu Linnavalitsus (Tartu City Government)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Metropolia University of Applied Sciences)
 • Neogames Finland ry (Neogames Finland)
 • Helsingin kaupunki (City of Helsinki)
 • Nodibinājums Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (Foundation “Ventspils High Technology Park”)
 • Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Digitālais centrs (Ventspils city municipal authority Ventspils Digital centre)
 • AHK Service SIA (AHK Service SIA)
 • Kauno mokslo ir technologijų parkas (Kaunas Science and Technology Park)
 • Viesoji istaiga Lietuvos inovaciju centras (Lithuanian Innovation Centre)
 • Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. (Krakow Technology Park LLC)
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii (Institute of Psychiatry and Neurology)
 • Dataspelsbranschen (Spelplan ASGD AB) (Swedish Games Industry Association of Swedish Game Developers)
 • Invest Stockholm Business Region AB (Invest Stockholm Business Region)South Denmark European Office
Uudised


Koduleht

Tartu tegevuskava leiad SIIT.

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

InnoCAPE

Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2019 - 2021
Projekti eelarve: 2 501 050 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 48 675 eurot)

Projekti sisuks on regionaalse koostöö arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas, et paremini rakendada digitaalse ühtse turu (Digital Single Market) pakutavaid võimalusi.

Peamisteks eesmärkideks on tihendada koostööd IKT valdkonna osapoolte vahel Eestis ja välismaal ning tuua Tartu linn digitaalsete innovatsioonikeskuste (Digital Innovation Hubs) kaardile.

 

Projekti tegevused

- avaliku sektori ja digitaalsete innovatsioonikeskuste kompetentside arendamine,
- asjakohaste juhtumiuuringute tegemine seoses digitaalsete innovatsioonikeskuste loomise ja tegevusega;
- kogemuste vahetamine ja info jagamine huvigruppidega.

 

Partnerid

Juhtpartner: Sunrise Valley Science and Technology Park

 • Agency for Science, Innovation and Technology
 • Latvian IT Cluster
 • Nozaru politikas departaments
 • Tartu Ülikool
 • Tartu Linnavalitsus
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
 • University of Oulu
 • RISE Acreo AB
 • Umeå University
 • DIGITALNORWAY

 

Koduleht

 

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

 

EmpInno Monitor S3

EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2019–2021
Projekti eelarve:
854 050 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 62 400 eurot)

Tegu on EmpInno projekti jätkuprojektiga, mille eesmärgiks on jagada ning rakendada projekti käigus tekkinud tulemusi.

Projekti tegevused

- tutvumine partnerregioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest,
- huvigruppide kaasamine nutika spetsialiseerumise monitoorimise dialoogi,
- poliitilise dialoogi avamine ja eestvedamine

Partnerid

Juhtpartner: Rostock Business and Technology Development GmbH

 • D2i – Design to innovate
 • Prizztech Ltd
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK
 • Tartu Teaduspark
 • Tartu Linnavalitsus
 • Lubelskie Voivodeship
 • Foundation for Lubelskie Development
 • Riga Planning Region

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

 

Viimati muudetud 30.09.2019