Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ringrenoveerimine

Tartu linna ringrenoveerimise projekt

Üldinfo

Tartu soovib saavutada Euroopa 100 kliimaneutraalse linna missiooni ning olla kliimaneutraalne aastaks 2030. Ehitussektoris tekib 9% Eesti jäätmetest ning jäätmete ringkasutus on ehitussektoris täna madalakvaliteediline – üle 90% ringlusse võetud ehitusmaterjalidest kasutatakse tagasitäiteks.

Et saavutada kliimaneutraalsus, on vaja kiiremas korras ja terviklikult renoveerida vähemalt 50% olemasolevast hoonefondist. See tähendab, et oluliselt suureneb ehitus- ja lammutusjäätmete teke ning materjalidele tuleb leida korduskasutuslahendused või suunata jäätmed materjalina ringlusesse. Linnasisesed ehitusmaterjalide tagasitäitealad on aga ammendunud ja ressursside kasutamine tagasitäiteks on tegelikult raiskamine.

Tartu ringrenoveerimise projekti raames piloteeritakse lahendusi, mis tõendavad ehitusmaterjalide ringkasutuspotentsiaali. Projekti kõige olulisem eesmärk on, et ringmajanduse põhimõtted oleksid integreeritud Tartu linnas toimuva renoveerimislaine protsessi.

Tartu ringrenoveerimise projekti peamised eesmärgid

 1. Juurutada ringrenoveerimise põhimõtted Tartu linnavalitsuses.
 2. Arendada renoveerimis- ja lammutusprojektidest tekkivate ehitusmaterjalide kasutatavuse tõendamise meetodeid.
 3. Suurendada ringrenoveerimise võtmerühmade teadlikkust.
 4. Arendada Tartu ehitusmaterjalide ringkasutuspanka.
 5. Luua ehitusmaterjalide ringkasutuse demonstratsioonobjektid.

 

Meediakajastused

Tartus valmis esimene ringkasutatud ehitusmaterjalidest rattapaviljon

Ehitusprügi läheb teisele ringile moodsate rattaparklatena

В Тарту появился первый павильон для велосипедов, построенный из строительных отходов

 

Rattamaja Kaunase puiesteel
Rattamaja Kaunase puiesteel
Valminud maja Karlova koolis
Valminud maja Karlova koolis

Tegevused

 • Analüüs: Tartus renoveerimise ringmajanduslahendusi takistavad regulatiivsed barjäärid ja nende leevendamise võimalused.
 • Tartu jäätmekava uuendamisel arvesse võetavad 10 olulist sammu ringrenoveerimise võimestamiseks.
 • Renoveerimis- ja lammutusprojektidest tekkivate ehitusmaterjalide kasutatavuse tõendamise meetodite arendus.
 • Iseehitajatele ja eramuomanikele suunatud koolitused.
 • Arhitektide ja inseneride ringrenoveerimise töötoad.
 • Ringmajandusettevõtete koolitus.
 • Tartu ehitusmaterjalide ringkasutuspanga ärimudeli väljatöötamine ja rakendamine
 • Ringkasutuspanga digilahenduse loomine.
 • Ringrenoveerimise lahenduste piloteerimine koostöös projektiga LIFE IP BUILDEST – Eesti renoveerimismaratoniga.

Ajakava

 • November 2022 kuni jaanuar 2023 - Tartu linna õigusaktidest tulenevate ehitamisega seotud nõuete üle vaatamine ja asjakohasuse hindamine, analüüs.
 • Oktoober 2022 kuni veebruar 2024 - Ringrenoveerimise andmebaasi loomine, sh info kogumine, süstematiseerimine, sisestamine ja arendustööd ning testimine ja tööle rakendamine veebruaris 2024.
 • Oktoober kuni detsember 2022 - Tartu ehitusmaterjalide taaskasutuse olukorra kaardistamine.
 • Renoveerimis- ja lammutusprojektidest tekkivate ehitusmaterjalide kasutatavuse tõendamise meetodite arendus.
 • Kevad 2023 - Valmib esimene rattapaviljon (valmimine sõltub lumeoludest).
 • 2023. aasta sügiseks - Valmivad veel kolm rattapaviljoni.
 • 2023. aasta lõpuks - Valmivad lahendused ja põhimõtted materjalide ringkasutuse hindamiseks.
 • 2023. aasta jooksul - Koolitused ringrenoveerimise võtmerühmade võimestamiseks.
 • Veebruar 2023 kuni aprill 2023 - Heade ringrenoveerimise näidete, lahenduste ja mudelite kogemuste vahetus projektiväliste partneritega. Arutelud linnavalituses ja kõikide projekti osapooltega.
 • Mai 2023 - Head näited  ja praktika projekti välispartneritelt. Tegevuse raames toimub välislähetus Trondheimi ja kohtumine välispartneritega.
 • November 2023 - Linnavalitsuse ametnike koolitus.
 • September kuni oktoober 2023 - Tartu jäätmekava uuendamisel arvesse võetavad 10 olulist sammu ringrenoveerimise võimestamiseks. Tegevuste ja ettepanekute väljatöötamine Tartule.
 • Sügis 2022 kuni sügis 2023 - Rattapaviljonide rajamine, sh ehitusmaterjalide ringkasutuse demonstratsioon rattapaviljonides.
 • Juuli 2023 kuni veebruar 2024 - Koolitused ehitusmaterjalide taaskasutuse teemadel.

Demoobjektid

Ehitusmaterjalide ringkasutuse demoobjektidena valmivad rattapaviljonid Tartu avalikus linnaruumis.

Rattapaviljonid on projekti esimesed väljundid, mis peatselt ka välja paistavad. Esimene rattamaja on valmimisel – ootab lumesulamist, et saaks tööd lõpetada, teised kolm ehitusmaterjale korduskasutavad rattapaviljonid valmivad 2023. aasta jooksul.

Kontaktid

Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne, tel 7361 175, e-post [email protected]

Projektis osalejad

Tartu Linnavalitsus
Tallinna Tehnikaülikool
Säästva Renoveerimise Infokeskus
SINTEF
Trondheimi Linnavalitsus
Eesti Ringmajanduse Ettevõtete Liit

Projekti infoleht

23.05.2023

Viimati muudetud 10.07.2023