Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°

Tartu linna üldplaneering 2040+

Üldplaneering on linna ruumilise arengu suunamise kõige olulisem dokument. Siin lehel saab tutvuda Tartu linna uue üldplaneeringu eelnõuga, mis vaatab Tartu linna ruumilist arengut 20 aasta perspektiivis. Üldplaneeringu põhilahendus saab valmis 2021. aasta lõpuks.

Tartu linna uue üldplaneeringu koostamine

Hea tartlane!

Teie ees on alles hiljaaegu ühinenud Tartu linna ja Tähtvere valla territooriumit käsitlev uue üldplaneeringu eelnõu ehk eskiislahendus.

Üldplaneering on linna ruumilise arengu suunamise olulisim dokument.

Planeeringuga määratakse ühest küljest linnaruumi pikemaajalised strateegilised suundumused – vaadatakse linna n-ö suuremalt lennukõrguselt. Teisest küljest aga on see tulevikku suunatud ruumilise arengu üsnagi detailne kava – siin kajastuvad sillad, tänavad, hoonestusalad, metsad, põllumaad, haljasalad, ülikoolid, lasteaiad, spordihallid jne. Oluline on selle juures arusaam, et igale konkreetsele krundile üldplaneeringuga kokku lepitud maakasutus- ja ehitustingimused on püsivad. Näiteks, et planeeritud lasteaia asemele ei saa ehitada parklat või et keset elurajooni ei ehitata hiljem tehast.

Üldplaneeringu ülesandeks on tasakaalustada erinevate osapoolte, sh linnaelaniku, ettevõtja, tudengi, linna kui avalike huvide ja väärtuste eest seisja ja riigi  huvid. See tähendab, et Tartu linn ei tee planeeringut iseendale, vaid kõigile, kes siin elavad, tegutsevad, liiguvad, õpivad ja puhkavad.

Selleks et üldplaneering teeniks võimalikult paljude linnaelanike huve, toimuvad planeeringu avalikud väljapanekud kahel korral. Juulis–augustis 2020 on neist esimene, kus linnavalitus ootab eskiislahendusele elanike tagasisidet, et arvamusi kuulates liikuda edasi põhilahenduse suunas.

Foto: Tarmo Haud
Foto: Tarmo Haud
Foto: Viljo Allik
Foto: Viljo Allik

Tartu linna üldplaneeringu 2040+ eelnõu

Üldplaneeringu eelnõu koosneb üldplaneeringu joonistest, mis esitatakse andmekihtidena kaardirakenduses, seletuskirjas ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõust.

 

Üldplaneeringu kaardirakendus

Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne

 

NB! Üldplaneeringu kaardirakenduse kasutamise kohta vaata lisatud videot.

Räägi kaasa

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 13. juulist 16. augustini 2020  Tartu kodulehel, Tartu raekoja infokeskuses ning Ilmatsalu Huvikeskuses*.

Oleme avatud kõigile ideedele, ettepanekutele ja arvamustele, mis aitavad kujundada Tartust veelgi elamisväärsema linna.

Arvamusi saab esitada kuni 16. augustini 2020 k.a järgnevatel viisidel:

  • tavakirjaga: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond (Raekoja plats 3, 51003 Tartu)

Hiljemalt 45 päeva jooksul pärast üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku lõppemist toimub eelnõu kohta esitatud arvamuste ja linna võetud seisukohtade tutvustamiseks avalik arutelu, millest arvamuse andjat teavitatakse kirjaga.

Vaata üldplaneeringu koostamise ajakava siit.

* - Ilmatsalu huvikeskuses on uksed lahti E-R kell 9-14, kuid üldplaneeringuga tutvuma pääseb ka kell 14-17, kui eelnevalt helistada telefonil 5330 0049.

Dokumendid ja muud materjalid

Meediakajastused

Viimati muudetud 16.07.2020