Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

15 000 tartlast said kutse Tartu kliimakogusse

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Noored Tartu linnaruumis Foto: Mana Kaasik

10. aprill 2022 / Täna on viimane päev anda teada oma soovist osaleda Tartu kliimakogus neil 15 000 tartlasel, kes said oma postkasti kliimakogu kutse.

Kutse kliimakogusse saadeti 15 000 tartlasele alates 15. eluaastast. Oma osalemissoovist saab märku anda kutses oleva registreerimislingi kaudu. Seejärel aitab algoritm registreerunud inimeste hulgast välja valida 55 tartlast, kes esindavad  demograafilist läbilõiget Tartu elanikest ja moodustavad kliimakogu.

Esimese Tartu kliimakogu teemaks on Tartu linnaruumi ohutumaks ja atraktiivsemaks muutmine. Kliimakogus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: milline on kliimasõbraliku tänavaruumi jaotus eri liiklejate vahel, milline peab olema tänavatel sõitmise piirkiirus õhu- ja mürasaaste vähendamiseks ning kuidas soodustada veelgi rohkem rattaga liiklemist?

Kliimakogus osalejad saavad teadmisi valdkonna ekspertidelt, kuulavad ära teemaga seotud huvirühmad ning arutelude tulemusena sõnastavad ettepanekud linnavalitsusele.

Kliimakogu kohtumised toimuvad kahel nädalavahetusel – 23.–24. aprillil ja 7.–8. mail. Esimesel nädalavahetusel saavad osalejad valdkondlike spetsialistide abil põhjalikud teadmised tänavaruumi planeerimise põhimõtetest ning erinevate liikumisviiside headest ja halbadest mõjudest. Samuti kuulatakse ära erinevate huvipoolte arvamused ja seisukohad. Mõlema päeva ettekannete salvestusi on võimalik järele vaadata kliimakogu veebilehel.

Teisel nädalavahetusel toimuvad rühmaarutelud, kus jõutakse omandatud teadmiste põhjal ettepanekuteni, mis aitavad osalejate hinnangul suurendada Tartu tänavaruumis liikumise ja viibimise ohutust ning atraktiivsust. Osalejad sõnastavad konkreetsed ettepanekud, mille üle hääletatakse individuaalselt. Üle 80% toetusega ettepanekud loetakse kliimakogu poolt vastu võetuks ja neid esitletakse linnavalitsusele, kes võtab neid tänavaruumi kujundamisel arvesse. Linnavalitsus annab kliimakogu ettepanekute elluviimisest linlastele regulaarselt teada.

Tartus esmakordselt rakendatav kliimakogu on uudne kaasamisformaat, mida kasutatakse maailmas nii kohalike kui ka riigi taseme otsuste tegemiseks.

Kliimakogu korraldab Tartu Linnavalitsus koos Rohetiigri ja Milttoniga.

Linnapea Urmas Klaasi üleskutse kliimakogus osalemiseks: https://youtu.be/22QVydLZEU4

Lähemalt Tartu kliimakogust: www.tartu.ee/kliimakogu

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 11.04.2022