Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu soovib suurema osa kliimakogu ettepanekutest ellu viia

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Kliimakogu lõpuüritus Foto: Mana Kaasik

30. juuni 2022 / Tartu linna päeval, 29. juunil andsid Tartu linnavalitsuse esindajad tagasisidet Tartu esimese kliimakogu ettepanekutele. Kokkusaamisel arutlesid linnavalitsuse esindajad, kliimakogu korraldajad ja osalejad kliimakogu kogemuse üle ning leidsid, et see oli kõigile osapooltele huvitav ja vajalik.

Tartu esimene kliimakogu esitas maikuus Tartu linnavalitsusele 66 ettepanekut, kuidas suurendada Tartu tänavate turvalisust ja tervislikkust, vähendada liiklusest tulenevat müra- ja õhureostust linnaruumis ning kujundada keskkonnasäästlikku ja kliimamuutustega arvestavat  tulevikku.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul süvenes linnavalitsus põhjalikult tehtud ettepanekutesse ning analüüsis nende elluviimise võimalusi ja ajakava. "Suures osas kattuvad kliimakogu ettepanekud ka linnavalitsuse plaanidega veelgi parema elukeskkonnaga linna suunas liikumisel. Paljude ettepanekute elluviimiseks vajame aega ja täiendavat raha, samas on paljud ettepanekud juba töös," ütles Klaas.

Kliimakogu tegi linnale ettepanekuid linnalooduse, atraktiivse ja mitmekesisust toetava linnaruumi ning tänavate hoolduse kohta. Ettepanekutes sooviti, et kõigis linnavalitsuse otsustusprotsessides arvestataks põhiväärtustega nagu elurikkus, jätkusuutlikkus, tervislikkus, ohutus. Sooviti, et linnavalitsus uuendaks haljastute hooldusjuhiseid, kehtestaks asendusistutuse korra, lisaks rohkem tänavahaljastust, elavdaks jõeäärt jne. Kliimakogu ettepanekutes tõsteti esile kõiki arvestavat linnaruumi, kus oleks rohkem pinke, avalikke tualette, piknikukohti, väliklasse, joogiveekraane ja katusega rattaparklaid.

Liikuvuse teemal sooviti rohkem liikluse rahustamise võtete kasutamist, koolide ümber turvalisuse tõstmist, paremaid ratta- ja kõnniteid, erinevate liiklejagruppide eraldamist, liikuvuskeskusi ja ülekäiguradu. Ettepanekutes sooviti, et linnavalitsus pööraks rohkem tähelepanu kõnniteede hooldusele, sh talihooldusele, looks paremaid rattaparkimise tingimusi ning panustaks liikluskultuuri parandamisse.

Lisaks keskendus osa ettepanekuid paremale teavitusele, kaasamisele ning hoiakute muutmisele.

Kliimakogu ettepanekud ja linnavalitsuse vastused.

Tartu esimeses kliimakogus osales 45 juhuvalimi teel valitud tartlast, kes moodustasid läbilõike Tartu linna elanikest, arvestades sugu, vanust, elukohta, tööalast hõivatust ja emakeelt. Kliimakogu liikmed osalesid aprillis ja mais ühtekokku kuuel kohtumisel, mille käigus jagasid teadmisi linnaruumi eksperdid ja erinevad huvirühmad, peeti sisukaid rühmaarutelusid nii iseseisvalt kui arutelujuhtide eestvedamisel ning kujundati viimaks ettepanekud, mille üle ka hääletati.

Tartus esmakordselt rakendatav kliimakogu on uudne koosloomeformaat, mida kasutatakse maailmas nii kohalike kui ka riigi taseme keskkonnaotsuste kiirendamiseks. Kliimakogu korraldasid Tartu Linnavalitsus koos Rohetiigri ja Milttoniga.

Lisainfo: https://www.tartu.ee/kliimakogu

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 30.06.2022