Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kliimakogu vahetas mõtteid ekspertide ja huvirühmadega

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Kliimakogu Foto: Evelin Lumi

26. aprill 2022 / Möödunud nädalavahetusel kogunes Tartu loodusmajja Tartu kliimakogu - juhuvalimi abil valitud tartlased, kes otsivad vastuseid küsimustele, kuidas muuta Tartu linnaruumi ohutumaks ja atraktiivsemaks. Esimesel nädalavahetusel saadi valdkondlike spetsialistide abil teadmisi tänavaruumi planeerimise põhimõtetest ning erinevate liikumisviiside headest ja halbadest mõjudest. Samuti kuulati ära erinevate huvipoolte arvamused ja seisukohad.

Laupäeval rääkis Kristi Grišakov Tallinna Tehnikaülikoolist linnastunud ühiskonna ruumilistest valikutest, liikuvusekspert Mari Jüssi linnas liikumise ja transpordi jalajäljest, arhitekt ja linnaplaneerija Tõnis Savi andis ülevaate heast tänavaruumist ja meetoditest, kuidas seda luua, ning Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus tutvustas Tartu linnaruumi arengusuundi. Pühapäeval kuulati erinevate huvirühmade vaateid ning kõne all olid säästva liikuvuse kavandamise printsiibid, hoiakud jalgrattaga ja jalgsi liikumise suhtes, asumiseltside vaated liikuma kutsuva linnaruumi loomisel, liikumise ja ohutuse teemad puuetega inimeste seisukohast ning keskkonnaühenduste seisukohad.

Rohetiigri vabakonna suuna vedajad ja kliimakogude Eestisse toojad Teele Pehk ja Maiu Lauring sõnasid: "Oli imetlusväärne, kui pühendunud need kohaletulnud 44 tartlast olid. Nad võtsid Tartu esindamist väga tõsiselt, kuna ettekannete vahepeal toimunud mõtteharjutustest koorus juba hulgaliselt esialgseid ideid ettepanekuteks linnavalitsusele. Oli tunda ja näha, et tartlased väga hoolivad sellest, et linnaruumi ja säästvat liikumist puudutavad otsused tehtaks parimale teadmisele tuginevalt ja linnaelanikega üheskoos."

Mõlema päeva ettekannete salvestusi on nüüd kõigil huvilistel võimalik järele vaadata kliimakogu veebilehel https://www.tartu.ee/kliimakogu#programm
Fotod kliimakogust (autor Evelin Lumi):  https://www.tartu.ee/pilv/s/LrN0gVIMKQwroOO

Kliimakogu jätkub 7.-8. mail, kui omandatud teadmiste põhjal sõnastatakse ettepanekud, mis aitavad suurendada Tartu tänavaruumis viibimise ohutust, vähendada õhu- ja mürasaastet, soodustada veelgi rohkem jalgsi ja rattaga liiklemist ning muuta linnaruumi atraktiivsemaks. Osalejate sõnastatud ettepanekute üle hääletatakse individuaalselt, üle 80% toetusega ettepanekud loetakse kliimakogu poolt vastu võetuks ja need esitatakse linnavalitsusele, kes võtab neid tänavaruumi kujundamisel arvesse. Linnavalitsus annab juuni alguses avalikult teada, kuidas kliimakogu ettepanekud ellu viiakse.

Kutse kliimakogusse saadeti 15 000 tartlasele alates 15. eluaastast. Oma osalemissoovist andis märku ligi 300 linlast, kelle hulgast valiti kindla algoritmi alusel välja 55 tartlast, kes esindavad  demograafilist läbilõiget Tartu elanikest. Tartus esmakordselt rakendatav kliimakogu on uudne koosloomeformaat, mida kasutatakse maailmas nii kohalike kui ka riigi taseme keskkonnaotsuste kiirendamiseks.

Kliimakogu korraldab Tartu Linnavalitsus koos Rohetiigri ja Milttoniga.

Lisainfo: abilinnapea Gea Kangilaski, tel 521 3295, Rohetiigri vabakonna suuna vedaja Teele Pehk, 58100478; Rohetiigri vabakonna suuna analüütik Maiu Lauring, tel 517 7321.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 26.04.2022