Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linn tegi ettepaneku anda stipendiumi Tartu kestlikku arengut käsitlevate uurimistööde eest

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu Ülikool Foto: Kerly Ilves

29. juuni 2022 / Tartu linnavalitsus esitas volikogule ettepaneku täiendada Tartu Raefondi nimelist stipendiumi ning jagada seda nendele Tartu Ülikooli üliõpilastele, kes uurivad ÜRO kestliku arengu eesmärke Tartu linna kontekstis.

„Kestlik areng tähendab, et homme oleks Tartus parem elada kui täna ja seda igas eluvaldkonnas. Linnajuhtidena ei saa meil kunagi olema sellist laia haaret ja ideedeküllust, mis võrsub ülikooli sammaste taga. Stipendiumi kaudu soovime leida uudseid ja värskeid mõtteid linna juhtimiseks ja julgustada samas tudengeid käsitlema õppetöös meile olulisi küsimusi," ütles abilinnapea Lemmit Kaplinski.

Tartu Raefondi stipendium on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav stipendium, mille suurus on 1500 eurot. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli üliõpilased, kelle uurimustöö või essee käsitleb Tartu linna väljakutseid ja linnaga seotud arenguid ÜRO kestliku arengu eesmärkide valguses.

„Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutust seob kauaaegne koostöö, see on hea näide kohaliku omavalitsuse sisulisest huvist kaasata tudengeid oma arenguküsimustes kaasa mõtlema. Loodame, et tudengid kasutavad uut võimalust agaralt. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja 1. oktoobril ja stipendiumitaotlusi koos uurimistöö või esseega oodatakse 2023. aasta 1. aprilliks," ütles Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhataja Katriin Fisch-Uibopuu.

Stipendiumi andmisel arvestatakse eelkõige uurimistöö või essee taset, selles esitatud uudseid ideid või teadmisi, aga ka üliõpilase õppeedukust. Aastas antakse Tartu Ülikooli üliõpilastele kuni kümme stipendiumi. Stipendiumi saaja peab olema valmis koostama oma uurimustööst või esseest kokkuvõtva töö, mis on mõeldud avalikkuse teavitamiseks.

Tartu Raefondi stipendium on asutatud 1997. aastal Tartu linna ja Tartu Ülikooli koostöös. Stipendiumi loomisega sooviti tunnustada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd.

2015. aasta septembris võtsid maailma liidrid vastu ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“. Kestliku arengu alla kuulub üleminek vähese CO2-heitega ressursitõhusale ringmajandusele; üleminek toiduainete jätkusuutlikule tootmisele ja tarbimisele; investeerimine innovatsiooni ja pikaajalise taristu uuendamisse jne. Tegevuskava kohta saab lugeda: www.eesc.europa.eu/et/policies/policy-areas/sustainable-development.

Viimati muudetud 22.08.2022