Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sadamaraudtee kaetakse sel nädalal jalakäija- ja rattasõbraliku freesipuruga

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Sadamaraudtee Foto: Tartu linnavalitsus

8. aprill 2022 / Sel nädalal kaetakse Sadamaraudtee ala freesipuruga, et muuta ligi 2,5-kilomeetrine koridor jalakäija- ja rattasõbralikuks. Järgmiste töödena valgustatakse teelõik, luuakse puhkekohad ja muudetakse autoteega ristumiskohad turvaliseks.

„Kaasava eelarve võiduidee elluviimine loob kergliiklejatele täiendava võimaluse erinevate linnaosade vahel ning lihtsalt meeldivas looduslikus keskkonnas liikumiseks. Lähiaastatel on plaanis endist sadamaraudtee ala rohekoridorina ja lineaarpargina järjest edasi arendada," ütles abilinnapea Raimond Tamm. 

Sadamaraudtee muutmine rohekoridoriks on üks 2021. aasta kaasava eelarve võiduideedest, mille rajamiseks on selle aasta eelarves ette nähtud 100 000 eurot. Lisaks freesipuruga katmisele ehitatakse välja puhkekohtade alused ja kavandatakse teelaiendused koos pinkidega, rajatakse valgustus, muudetakse ristumiskohad autoteega turvaliseks ja paigaldatakse truubid vee äravooluks.

Freesimistöid tegi AS TREF, tööde kogumaksumus oli umbes 50 000 eurot.

Tartu linna üldplaneeringus on sadamaraudtee koridori Riia ja Siili tänava vahelises lõigus kavandatud suuremas osas rohealana, mis ulatub kuni Emajõeni. Kvartalisisese tänavana nähakse endist raudtee ala Riia tänava ja Väikse kaare vahelises lõigus ja  vajadusel planeeritakse kvartalisisene tänav ka Tähe ja Turu tänava vahelisse lõiku. Sealt edasi Tähe ja Siili tänava vahelises lõigus kavandatakse arenguala edasisel planeerimisel kuni jõeni samuti rohekoridori. Kogu pikkuses planeeritakse sadamaraudtee alale jalgrattatee põhivõrk, mis ulatub Riia ja Vaksali tänava ristmikust kuni Emajõeni.

Viimati muudetud 13.04.2022