Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu üldplaneeringu avalikul arutelul on kõne all linlaste ettepanekud

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

16. september / Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub kolmapäeval, 30. septembril kell 16 VSpa konverentsikeskuses.

13. juulist 16. augustini toimunud üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitas arvamusi üle 260 inimese, ühelt isikult oli enamikel juhtudel mitu ettepanekut või arvamust. Tartu linnavalitsus on kujundanud esitatud ettepanekute osas oma seisukohad, mida ka 30. septembril toimuval arutelul tutvustatakse. Loe ettepanekuid ja linnavalitsuse seisukohti.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on kujundada Tartu linna territoorium ruumiliseks tervikuks, arvestades ka haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala. Üldplaneeringus on välja toodud maa-alade üldised kasutustingimused, piirkondade ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusega alade, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimused, kõrgveepiir ja asustuse arengualad. Üldplaneeringu liiklusskeemis keskendutakse linna välisringi ja jalgrattateede võrgustiku eelisarendamisele, kesklinnas kompaktse ja jalakäigusõbraliku linnaruumi loomisele ning maalises piirkonnas asustuse arengualade suunamisele. Suurt tähelepanu on pööratud Emajõe kallaste avalikule kasutusele.

Samaaegselt eelnõu koostamisega viidi läbi planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, milles kirjeldatakse ja hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju ning määratakse võimalike negatiivsetele mõjudele leevendusmeetmed. Üldplaneeringu elluviimisega olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne.

Tartu linnavalitsus kujundas arvamuste kohta seisukohad 7. septembri 2020 korraldusega nr 932.

Üldplaneeringu põhilahendus valmib esialgsete kavade kohaselt  2021. aasta alguses, on avalikul väljapanekul kevadel ning kehtestatakse 2021. aasta sügisel. Üldplaneeringu koostamisest lähemalt: www.tartu.ee/uldplaneering2040

Lisainfo: abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361; üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku, tel 7361 262, 511 0990.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 30.09.2020