Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Osakonna tutvustus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238
 

aeo_tunnuspilt.jpg

Arhitektuuriteenistus

Teenistuse ülesandeks on osaleda planeeringute menetlemisel, koostada hoonestuskavu ja ehitiste projekteerimistingimusi, kooskõlastada ehitusprojekte ja kontrollida nende vastavust erinevatele nõuetele.

Vaata lähemalt
aeo_jarelevalve_tunnuspilt.jpg
Järelevalveteenistus

Teenistuse ülesandeks on tegeleda ehitusjärelevalvega, menetleda kasutuslubade taotlusi, üle vaadata valminud ehitisi, kontrollida ehitiste korrashoidu, osaleda ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimisel, tellida ehitusprojektidele ekspertiise ja uuringuid, avastada ja tegeleda omavoliliste ehitistega, pidada ehitusjärelevalve registrit, korraldada konkursse parimate ehitiste leidmiseks jmt.

Vaata lähemalt
aeo_kultuurivaartused_tunnuspilt.jpg
Kultuuriväärtuste teenistus

Teenistuse ülesandeks on täita muinsuskaitsealaseid riiklikke kohustusi, korraldada miljööväärtusega hoonestusalade ja kultuuriväärtuslike linnastruktuuride uurimist, säilitamist ja eksponeerimist, kooskõlastada muinsuskaitseala ja mälestiste ning miljööväärtusega hoonestusalade planeeringuid ja ehitusprojekte, korraldada arheoloogilise miljööpiirkonna alal säilinud ajaloolise väärtusega kultuurkihi kaitset, jagada restaureerimistoetusi, korraldada Tartu linna muinsuskaitse komisjoni tööd jmt.

Vaata lähemalt

aeo_lubadeteenistus_tunnuspilt.jpg

Lubade- ja registriteenistus

Teenistuse ülesandeks on võtta vastu ehitusprojekte ning kontrollida nende vastavust nõuetele ja õigusaktidele, korraldada ehitusprojektide läbivaatamist ja pidada ehitusprojektide registrit, menetleda ehituslubade taotlusi ja ehitusteatisi ning väljastada ehituslubasid, väljastada rajatiste kasutuslubasid, esitada andmeid riiklikule ehitisregistrile ja väljastada sealt väljavõtteid, korraldada linnaehituskomisjoni tööd, osaleda rajatiste projekteerimises ja ehitamises ning teha rajatiste riiklikku järelevalvet jne.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 02.06.2022