Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-6°
-6°

Tartlased saavad kaasa rääkida Tartu energia- ja kliimakava teemadel

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

12. oktoober 2020 / Kuni 23. oktoobrini saab Tartu linna kodulehel tutvuda energia- ja kliimakavaga "Tartu energia 2030" ning teha selle kohta ettepanekuid.

Tartu energia- ja kliimakavaga saab tutvuda ning tagasisidet anda www.tartu.ee/tartuenergia2030. Kliimakava ja kaasarääkimisvõimaluste tutvustamiseks on valminud ka videoklipp: https://youtu.be/_rfKePB-3dI

Tartu abilinnapea Raimond Tamm kutsub kõiki osapooli kaasa mõtlema ja arutlema kavas välja pakutud tegevuste ja lahenduste üle. „Energia tarbimine on osaks meie kõigi igapäevaelust ning seetõttu on energia- ja kliimakava edukal elluviimisel oluline roll igal linlasel, ettevõttel ja asutusel," lisas Tamm.

Kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.

Kava raames on koostatud ka "Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2020-2040", millele samuti oodatakse linlaste arvamusi.

Kliimakavas on seatud eesmärgiks saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning vahe-eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga.

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 26.10.2020