Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-6°
-6°

OTSE: Tartu küsib kliimakava arutelul "Kas Tartu on rohepöörane?"

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

9. november 2020 / Kolmapäeval, 11. novembril algusega kell 17 toimub Delta keskuses auditooriumis 1018 arutelu "Kas Tartu on rohepöörane?", kus kõne all on Tartu linna energia- ja kliimakava ning avalikul väljapanekul tehtud linlaste ettepanekud. Arutelust tehakse ka otseülekanne, mida saab vaadata Tartu linna kodulehe ja Facebooki vahendusel. Kohaletulnud peavad kandma maski.

Avalikul arutelul antakse ülevaade Tartu kliimakava eesmärkidest ja tegevustest ning tutvustatakse avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid. Seejärel toimub diskussioon, kus otsitakse vastuseid küsimustele, kas Tartu vajab üldse rohepööret, kas tartlased tahavad ja suudavad kliimakava ellu viia, mis on nende tegevuste hind, kas Tartul on piisavalt ambitsioonikad plaanid jm. Arutelust võtavad osa Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots, maastikuarhitekt Karin Bachmann, Lõunakeskuse arendusjuht Jaan Lott, Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert energeetika ja kliima valdkonnas Madis Vasser ja Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Arutelu juhib ajakirjanik Urmas Vaino.

Kuni 23. oktoobrini toimunud Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" avalikul väljapanekul esitati ligi 150 ettepanekut 42 isikult või organisatsioonilt. Tartu abilinnapea Raimond Tamm tänab kõiki, kes on energia- ja kliimakava teemal kaasa mõelnud, arvamuslugusid kirjutanud ning asjalikke ettepanekuid esitanud. "Kõik huvilised on oodatud osalema avalikul arutelul, kus on võimalik oma seisukohti väljendada ning kava koostamisel kaasa rääkida. Kaalume kõiki ettepanekuid ning lõpptulemusena valmib kava täiendatud versioon,“ lisas Tamm.

Tartu linna energia- ja kliimakavas "Tartu energia 2030"  on seatud eesmärgiks saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning vahe-eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga.  Kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine. Kava raames on koostatud ka "Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2020-2040".

Tartu energia- ja kliimakavaga ning jalgrattastrateegiaga saab tutvuda aadressil www.tartu.ee/tartuenergia2030.

Arutelu "Kas Tartu on rohepöörane?" toimub 11. novembril kell 17–19 Delta keskuse (Narva mnt 18) auditooriumis 1018.

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

kliimakava logod 1.jpg

kliimakava logod 2.jpg

kliimakava logod 3.jpg

kliimakava logo 4.jpg

OptiTrans_EU_FLAG.jpg

 

 

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 13.11.2020