Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu tunnustab medaliga teenekaid inimesi

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu medal Foto: Ove Maidla

19. juuni 2020 / Tartu Linnavalitsus otsustas tunnustada Tartu linna medaliga kindralmajor Andis Dilānsit, ehitaja ja projekteerija Eenok Järge, Lehesaju muusika peakorraldaja Ljudmilla Mesropjani, dirigent Paul Mäge, tippjuht Emöke Sogenbitsi ja fotograaf Malev Toomi.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on heameel, et Tartu medali kavalerid on silma paistnud niivõrd erinevatel elualadel. "Tartu on väga tänulik nende teenete eest linnale ja linlastele. Kindralmajor Andis Dilānsit saan medaliga tunnustada juba täna pidulikul ameti üleandmise tseremoonial Balti Kaitsekolledžis," ütles linnapea ja lisas, et teisi teenekaid medali kavalere ootab ta raekotta vastuvõtule Tartu linna päeval, 29. juunil.
 
Andis Dilāns - Kindralmajor Andis Dilāns on olnud Balti Kaitsekolledži ülem alates 2016. aasta augustist kuni tänaseni. Andis Dilānsi juhtimisel on edasi arendatud haridusprogramme ja –tegevusi Baltikumi julgeoleku ja kaitse huvides, samuti selleks, et muuta NATO ja liitlasriikide kaitsejõude tugevamaks. Tänu Balti Kaitsekolledži korraldatavatele iga-aastastele kõrgetasemelistele Venemaa ja Balti sõjaajaloo konverentsidele on kasvanud Tartu rahvusvaheline tuntus. Andis Dilānsi isiklik panus koostöö arendamisel nii Tartu linna ja Balti Kaitsekolledži kui ka laiemalt Tartu ja Läti ning Eesti ja Läti vahel on tunnustamist väärt.
 
Eenok Järg - Eenok Järg on ehitaja, projekteerija, visionäär ja väga hea ideede genereerija. Ehitajana on ta andnud oma panuse näiteks Tartu Ülikooli füüsikahoone, raamatukogu ja ühiselamute ning Annelinna Sõpruse piirkonna elamurajooni valmimisele. Eenok Järgi meistriteoseks võib pidada Tartu 1999. aasta üldplaneeringu veeteenuste kihte, millel põhinesid edasised suured europrojektid. Lisaks paljudele lihtsamatele ja keerulisematele taristuprojektidele on tema teeneks 2005. aastast üldplaneeringus olev lahkvoolse sademevee ärajuhtimise põhimõte, samuti Tartu idapoolse ringtee kiire ümberprojekteerimine. Tal on suured teened, et Tartu taristu on arenenud vastavalt kaasajale ja Tartu kodudesse jõuab puhas vesi. 
 
Ljudmilla Mesropjan - Peterburis kõrghariduse omandanud armeenlanna Ljudmilla Mesropjan on Tartus elanud 34 aastat. Ta on ellu kutsunud rahvusvahelise autorilaulu festivali „Lehesaju muusika“, mis toob Tartusse oktoobrikuus kuulajaid ja esinejaid üle terve maailma. Lisaks autorilaulule on Mesropjan festivalidel alati pidanud tähtsaks Tartu publikule tutvustada ka vene luulet ja proosat. Ljudmilla Mesropjan on oma tegevusega andnud olulise panuse Tartu kultuurielu arendamisse ja Tartu tutvustamisse paljudes riikides.
 
Paul Mägi - Paul Mägi on olnud mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud orkestrite peadirigent ning veelgi enamate orkestrite külalisdirigent. 2011. aasta septembrist töötab Paul Mägi Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendina. Ta on hoidnud au sees Tartu muusikaelu põhiväärtusi: professionaalsust, traditsiooni ja vaadet tulevikku. Neid väärtusi hoides ja põimides on Paul Mägi viinud Vanemuise muusikaelu ja Vanemuise orkestri uuele tasemele. Vanemuises on ta toonud välja rohkelt muusikalavastusi ja olnud esmaklassiliste hooaja ava- ja lõpukontsertide ning suvekontsertide peadirigent ja muusikajuht. Paul Mägil on suured teened Tartu muusikatraditsiooni hoidja ja eestvedajana.
 
Emöke Sogenbits - AS HANZA Mechanics Tartu juhatuse esimees Emöke Sogenbits on väljapaistev juht. Ta võtab aktiivselt sõna nii Tartu kui ka linna tootmisettevõtete arengu teemadel. Emöke Sogenbits on viimased viis aastat juhtinud 850 töötajaga Hanza Eesti klastrit ning töötanud seitse aastat juhtivatel kohtadel elektroonikatootja Enics Eesti ASs. Ta on suurepärane koostööpartner nii Tartu Kutsehariduskeskusele kui ka linna tugiorganisatsioonidele. Emöke Sogenbits on alati valmis Tartu teemadel kaasa rääkima ning on aktiivne targa tööstuse propageerija.
 
Malev Toom - Tartu linna ajaloo piltidele jäädvustamisele on kaaluka panuse andnud Malev Toom, kes on üle 40 aasta pildistanud Tartut ja tartlasi. Oma loomingut on ta esitlenud arvukatel näitustel, fotoraamatutes ja albumites. Tartu linna sündmuste ja vaimu säilitamise kõrval on Malev Toom ka uuendaja ja õpetaja, kelle mõju ulatub Tartust kaugemale. Eesti fotoajakirjanduse arenguloos öeldakse, et Malev Toomi fotod tähistasid sõltumatu dokumentalistika jõudmist Eestisse.
 
Vastavalt Tartu linna tunnustusavalduste andmise korrale antakse Tartu medal austusavaldusena silmapaistva saavutuse eest.

Viimati muudetud 19.06.2020