Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu üldplaneeringu avalikul arutelul on kõne all linlaste ettepanekud

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu linn Foto: Tarmo Haud

21. september / Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub kolmapäeval, 30. septembril kell 16.00 V Spa konverentsikeskuses (Riia 2 teine korrus, sissepääs Soola ja Aleksandri tänava nurgalt).

13. juulist 16. augustini toimunud üldplaneeringu avalikul väljapanekul tegi ettepanekuid üle 260 inimese ning ettepanekute arv ulatus ligi tuhandeni. Tartu linnavalitsus on kujundanud esitatud ettepanekute osas oma seisukohad, mida ka 30. septembril toimuval arutelul tutvustatakse. Loe ettepanekuid ja linnavalitsuse seisukohti.

Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul võis avaliku väljapaneku tulemustega igati rahule jääda, sest ettepanekute arv ja sisuline kvaliteet oli üle ootuste suur. "Tartlased aktiivsus oma linna arengu teemadel kaasa rääkida on rõõmustavalt suur. Tagasiside põhjal võib öelda, et eriti olulised on tartlaste jaoks transpordi ja maakasutuse küsimused. Samas oleks oodanud rohkem tagasisidet maapiirkonda puudutavatelt teemadel. Õnneks on meil aega veel ka üldplaneeringu põhilahenduse koostamise käigus nende küsimustega edasi tegeleda ja kogukonnaga suhelda," lisas Laidre.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on kujundada Tartu linna territoorium ruumiliseks tervikuks, arvestades ka haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala. Üldplaneeringus on välja toodud maa-alade üldised kasutustingimused, piirkondade ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusega alade, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimused, kõrgveepiir ja asustuse arengualad. Üldplaneeringu liiklusskeemis keskendutakse linna välisringi ja jalgrattateede võrgustiku eelisarendamisele, kesklinnas kompaktse ja jalakäigusõbraliku linnaruumi loomisele ning maalises piirkonnas asustuse arengualade suunamisele. Suurt tähelepanu on pööratud Emajõe kallaste avalikule kasutusele.

Samaaegselt eelnõu koostamisega viidi läbi planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, milles kirjeldatakse ja hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju ning määratakse võimalike negatiivsetele mõjudele leevendusmeetmed. Üldplaneeringu elluviimisega olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne.

Üldplaneeringu põhilahendus valmib esialgsete kavade kohaselt  2021. aasta alguses, on avalikul väljapanekul kevadel ning kehtestatakse 2021. aasta sügisel.

Üldplaneeringu koostamisest lähemalt:

Lisainfo: abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361; üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku, tel 7361 262, 511 0990.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 22.09.2020