Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Pileti ostmine

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Pileti ostmine, bussikaardi isikustamine

Piletiinfot saab Tartu linna infotelefonilt 1789 . Rikete, kaardi blokeerimise ja probleemide korral helistage 611 8000 (Ridango) või kirjutage [email protected].

Tartu bussikaart

2015. aastal tulid Tartu linnaliinibussides kasutusele elektroonilised bussikaardid – kontaktivaba kiibiga plastikkaardid ja kleebised, mida tuleb bussi sisenedes viibata bussiuste juurde paigaldatud seadme ehk tuvasti juures, kuni kostab helisignaal.

Ühistranspordiseaduse järgi ei pea kaarti omama ja sõitu registreerima tasuta sõidu õigusega isikud:

  • lapsed, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks;

  • lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;

  • kuni 16-aastased puudega isikud;
  • sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud;
  • raske nägemispuudega isikud;
  • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjad.

Vanemad kui 65-aastased pensionärid ja teised tasuta sõiduõigusega reisijad peavad oma sõidud registreerima, viibates kaarti tuvasti juures (Tartu linnavolikogu 25.06.2015. a määrus nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem”).

NB! Kui klient soovib kaarti nt lahti isikustada või on ekslikult vale perioodipileti ostnud ja soovib seda tühistada, siis seda saab teha allkirjastatud avalduse alusel aadressilt [email protected]. Avaldus peab sisaldama panga andmeid, panga nime, saaja nime, konto IBAN nr ning selgitust. Selgitusse lisada võimalikult palju infot, mis kiirendab juhtumi lahendamist: nt kust pilet osteti, missugune pilet osteti, kuupäev, kellaaeg (kasvõi umbmäärane), kaardi number või isikukood, mis numbriga bussis juhtum aset leidis jne. Lihtsalt info küsimise korral pole allkirjastatud avaldust vaja.

Tartu bussikaarti saab kasutada ka Tartumaal, Tallinnas, Pärnus, Narvas, Rakveres, Sillamäel. Samuti Harju, Lääne-Viru, Hiiu, Saare, Pärnu, Valga ja Põlva maakonnas ning Go Busi kaugliinidel.

Viipemaksekaardiga pileti ostmine

Tuvastist saab kontaktivaba pangakaardiga osta tunnipileteid, sooduspiletit osta ei saa. Päeva jooksul kolme või enama tunnipileti ostmisel asendatakse tunnipilet päevapiletiga.

Viipekaardi kasutamiseks tuleb internetipangas aktiveerida viipemaksete võimalus. Viipekaart tuleb rahakotist välja võtta ja asetada tuvastile viipemakselogoga kohakuti (mitte kaugemale kui paar sentimeetrit). Roheliste tulede süttimine ja üks pikk helisignaal tähendavad, et piletiost õnnestus. Punaste tulede süttimine ja kaks lühikest signaali tähendavad, et piletiost ebaõnnestus. Kui viipemaksed on lubatud, kaardil on piisavalt raha ja kaarti kasutatakse õigesti, aga piletiost ei õnnestu, võib pöörduda Ridango infotelefonile 611 8000 (24 h).

Soovitame sõitu registreerides või piletit ostes võtta vastav kaart rahakotist välja, et vältida tahtmatuid kaardimakseid. 

Pärast pileti edukat ostmist võib uuesti tuvasti juures pangakaarti viibata ja veenduda pileti olemasolus. Kui soovitakse osta mitu piletit, siis sarnaselt bussikaardile tuleb pärast kaardi edukat kasutamist vajutada tuvasti nooleklahvile ning valida täiendavate piletite kogus ning ostu kinnitamiseks vajutada klahvile OK ja näidata seejärel uuesti tuvastile oma pangakaarti.

Infot oma sõitude kohta saab vaadata https://tartu.pilet.ee veebikeskkonnast pangakaardi numbri alusel. Kui sõidupilet on ostetud kontaktivaba pangakaardiga, tuleb kontrolörile esitada enda pangakaart, mida on tuvasta juures viibatud.

Klienditoe leht viipekaardiga seotud probleemidest teatamiseks
Korduma kippuvad küsimused viipemaksega pangakaardi kasutamise kohta
Juhised, kui pilet on ostetud nutiseadmega ja bussi peale tuleb piletikontroll

QR-piletid

QR-pilet on elektrooniline tunnipilet koos kandilise vöötkoodiga (QR-kood), mille abil on võimalik pilet bussis tuvasti juures registreerida.

QR-pileti saab ostu piletimüügilehelt tartu.pilet.ee

Bussis QR-pilet registreerimiseks tuleb aseta nutiseadme ekraanil kuvatav või paberile prinditud QR-kood tuvasti koodilugeja ekraani juurde. Maksimaalselt saab ühele QR-piletile korraga osta 10 tunnipiletit, soovitud arv tuleb valida ostu hetkel.

Tuvastid

Olenemate sellest, millisele kaardile on ostetud pilet (bussikaart, õpilaspilet, ISIC kaart, teiste maakondade bussikaardid vmt), tuleb kõik oma sõidud tuvasti juures registreerida.  Kaart tuleb viia tuvastile lähedale ning jälgida, kas pileti registreerimine õnnestus. Roheliste tulede süttimine ja üks pikk helisignaal tähendab, et sõidu registreerimine õnnestus. Punaste tulede süttimine ja kaks lühikest signaali tähendavad, et sõidu registreerimine ebaõnnestus. 

Selleks et vältida tahtmatuid makseid, tuleb nii bussikaart kui ka kontaktivaba pangakaart rahakotist või kotist välja võtta ja neid eraldi kasutada.

Uudse võimalusena saab kõikidest tuvastitest osta kontaktivaba pangakaardiga tunnipileteid.

Rohkem infot pileti ostmisest ja sõidu registreerimisest tuvasti juures

Viimati muudetud 15.05.2023