Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
28°
28°

Tartu Energia 2030+ tegevuskava tutvustusel toodi välja lähikümnendi peamised väljakutsed

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

esitlus

4. oktoober / Sel nädalal tutvustati Spark DEMO ettevõtluskülas Tartu linna ja Tartu Regiooni Energiaagentuuri koostöös valminud arengukava Tartu Energia 2030+ tegevusi.

Töö arengukava koostamiseks algas aasta tagasi töötubadega, milles loodi ühiselt Tartu arengut juhtiv visioon: „Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.“ Järgmise sammuna moodustati aasta esimeses pooles vabatahtlikest ekspertidest koosnevad töögrupid kuues valdkonnas: kliimakohanemine, energiamajandus, hooned, andmehaldus, transport ja valitsemine. Iga töögruppi juhib Tartu Energiaagentuuri valdkondlik ekspert.

Töögruppidest saadud sisend, erinevad andmed ja ekspertteadmine koondati sügise hakul kokku ühtseks tegevuskavaks, mis toob välja kõigis kuues valdkonnas järgmiseks kümnendiks seatud eesmärgid ja pakub viise nende saavutamiseks. Seekordselt kohtumiselt jäid kõlama lisaks praktilistele lähitulevikku kuuluvatele lahendustele ka globaalsemad mõtted, näiteks nentis kliimakohanemise töögruppi juhtiv ekspert Antti Roose, et kuigi Eesti erinevalt muust maailmast orkaanide ja üleujutuste tõttu ülemäära palju muretsema ei pea, ohustavad meid senisest enam ekstreemsed kuuma- ja külmalained ning ulatuslikud maastiku- ja metsapõlengud. Samuti on keskmise temperatuuri tõus selgel tõusujoonel, millel on oma mõju kohalikule loodusele ja ökosüsteemidele.

Samuti pärsib energiakavas seatud eesmärkide täitmist põlevkivist toodetud elekter, mis, hoolimata linna püüdlustest kasutada näiteks linnatranspordis elektri- ja gaasisõidukeid, on jätkuvalt suurim heitgaaside allikas. Ootuspäraselt on Tartu linna suurimad energiatarbijad hooned, sh nii elamud kui ka avalikud hooned. „Hoonete energiatõhusaks renoveerimine on äärmiselt oluline,“ ütles arutelul osalenud Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Samas tõdeti ühiselt, et renoveerimistoetusi napib ja näiteks KredExi praegustest toetustest jääb Tartu linna korteriühistutele väheseks.

Ka transpordisektoris on emissioonid viimase kümnendi jooksul aina kasvanud ning autostumine on olnud kindlal tõusujoonel. Konkreetsed meetmed transpordisektori emissioonide vähenemiseks hõlmavad mitmesuguseid tegevusi alates autostumise pidurdamisest kuni terviklike asumite arendamiseni.

Valitsemise töögrupp pidas oluliseks linlaste kaasamist Tartu Energia 2030+ eesmärkide täitmisse ning tartlaste keskkonna- ja energiateadlikkuse tõstmiseks ülelinnaliste kampaaniate ja koolituste korraldamist.

Tartu Energia 2030+ arengukava koostamisse saab panustada igaüks liitudes kas töögrupiga või andes tagasisidet kas isiklikult või elektrooniliselt https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbj9gsutej2PFel_XvZ5Vz7Si3IGH…

Rohkem infot Tartu Energia 2030+ kohta https://www.tartu.ee/et/tartu-energia-2030

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 04.10.2019