Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn plaanib Põhja puiestee ja Muuseumi tee ühendamisega luua uue liikluskoridori

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Uue tee ehitus vähendab Narva maantee koormust Foto: Ragnar Vutt

29. september 2022 / Tartu Linnavalitsus esitas linnavolikogule eelnõu, milles küsitakse luba viia läbi riigihange Põhja puiestee ja Muuseumi tee ühendamiseks.

Põhja puiestee läbimurre ja ühendamine Muuseumi teega muudab linna liiklusvooge ja loob uue liikumistee nii autodele, jalgratturitele kui jalakäijatele.

«Narva maanteest on kujunenud üks Tartu linnaliikluse peamisi pudelikaelu ja sealse liikluse sujuvus on tipptundidel suur väljakutse. Muuseumi tee ühendamine Põhja puiesteega võimaldab osa liiklust Narva maanteelt ning ka Puiestee tänavalt eemale suunata ja vähendada sealset suurt liikluskoormust,» selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm. «Väga olulisel kohal on kergliiklejatele meeldiva ja ohutu liikumisruumi loomine. Tänava äärde rajatavad eraldiseisvad rattateed ning kõnniteed saavad oluliseks täienduseks linnaosade vahelises jalg- ning jalgrattateede võrgustikus,» märkis Tamm. 

Valminud projektlahendus näeb ette Põhja puiestee ja Muuseumi tee ühendamist uute tänavalõikudega ning olemasoleva Põhja puiestee ja seonduvate ristmike rekonstrueerimist. Põhja puiesteele rajatakse autoradadest eraldatud ja vähemalt 2m laiused jalgratta- ja kõniteed. Tee ääres olevad parkimiskohad asendatakse tulevikus parkimisvõimalusega kõrvaloleval kinnistul Tüve tn 10. Ka Muuseumi tee saab erinevate liiklejate vajadustega arvestava lahenduse. Jalgrattatee, haljasriba ja kõnnitee on viidudud autoteest eemale, et tagada mugav ja ohutu liikumine. Mõlemad tänavad saavad kaasaegse tänavavalgustuse, veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ja sademeveelahendused.

Teede äärde paigaldatakse uudne tänavamööbel. Rajatakse mitmed pinkidega istumisalad koos prügikastide ning rattahoidjatega. Uue tee ehitamisel soovitakse võimalikult vähe häirida ümbritsevat loodust ning Muuseumi teele rajatakse ka konnatunnelid.

Kuna ehitatav tänav paikneb osaliselt Tartu valla aladel ning on tähtis sealsete juurdepääsude seisukohalt, siis toimub tänava väljaehitamine Tartu linna ja Tartu valla koostöös. Ehitustööde eeldatav maksumus on ligikaudu 7 miljonit eurot. Tartu Linnavalitsuse eeldatav osalus on 5 miljonit (millest 0,6 miljonit eurot planeeritakse katta välisrahastusega), Tartu Vallavalitsuse osa umbes 1,2 miljonit (millest 0,2 miljonit eurot planeeritakse katta välisrahastusega) ja AS Tartu Veevärk poolse finantseerimise ulatus ligi 830 000 eurot. Ehitustööd on plaanis teostada aastatel 2023 ja 2024.

Hendrik Kuusk

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1123
Mob: 5393 3648

Viimati muudetud 29.09.2022