Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kaasav eelarve varasematel aastatel

Tartu soovib kaasava eelarvega parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, soodustada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele valupunktile linnas või viia ellu uusi ideid.

Kaasav eelarve 2022
Kaasav eelarve 2021
Kaasav eelarve 2020
Kaasav eelarve 2019
Kaasav eelarve 2018
Kaasav eelarve 2017
Kaasav eelarve 2016
Kaasav eelarve 2015
Kaasav eelarve 2014
Kaasav eelarve 2013

Tartu kaasav eelarve 2022

6.-12. oktoobril 2022 toimunud Tartu kaasava eelarve hääletamisel osales 4685 tartlast, kes andsid kokku 10 181 häält.
Kõige enam hääli said idee nr 8 "Mäesuusamägi ja lumelauanõlv Tartu Lumeparki" (965 häält) ja idee nr 2 "Istuge, palun!" (830 häält).
TUTVU IDEEDEGA SIIN.

Hääletus algab 6. oktoobril kell 00 (infokeskuses kell 10) ja lõpeb 12. oktoobril kell 18, mille järel antakse kohe teada ka tulemus.

Hääletada saavad:

 • Tartu linna registreeritud elanikud alates 14. eluaastast.
 • Kõik 14–26-aastased noored, kes õpivad Tartu linnas üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis.

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada KUNI KOLME ERINEVA idee poolt.

Hääletada saab:

 • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID või Smart-ID-ga.
 • Tartu raekoja infokeskuses (Raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on kõigil hääletuspäevadel avatud kell 10-18.

Häälte ja hääletajate arv päevade kaupa

 • 6. oktoobril käis hääletamas 890 tartlast, anti 1768 häält.
 • 7. oktoobril käis hääletamas 513 tartlast, anti 1028 häält
 • 8. oktoobril käis hääletamas 347 tartlast, anti 746 häält.
 • 9. oktoobril käis hääletamas 426 tartlast, anti 971 häält
 • 10. oktoobril käis hääletamas 700 tartlast, anti 1589 häält.
 • 11. oktoobril käis hääletamas 787 tartlast, anti 1754 häält.
 • 12. oktoobril käis hääletamas 1022 tartlast, anti 2325 häält.
  KOKKU: 4685 hääletajat, 10 181 häält

Ülevaade kaasava eelarve protsessist

1. Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid sai esitada 11. aprillist 2. maini.
Tähtajaks esitati 55 ideed.
Tutvu ideedega  infosüsteemis Volis.

Ideid saab esitada ka kirja teel (meiliga [email protected] või postiga Tartu Linnavalitsus, Jaani 7, Tartu 51007). E- või tavakirjaga saadetud ideed lisavad korraldajad ise Volisesse.

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.

 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 100 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 200 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.

 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering

  • peab pakkuma avalikku hüve,

  • peab olema avalikus kasutuses,

  • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele,

  • realiseeritakse 2023. aasta jooksul (idee realiseerib linnavalitsus).

 Idee puhul on oluline ka

 • ideest osasaajate hulk,

 • mõju linnaruumile,

 • originaalsus,

 • kogukondade koostöö soodustamine,

 • aktiivsete eluviiside soodustamine.
  PS! Neid kriteeriume hindavad avalikel aruteludel ideede autorid ja eksperdid.

Veel soovitusi kaasava eelarve idee esitamiseks:

 • Kui mõttes on mitu ideed, siis palume need esitada ühekaupa.

 • Soovitame olla hästi konkreetne, tuua välja võimalikult täpne asukoht (tänav, linnaosa) ja kirjeldada, milline objekt võiks olla (võib tuua näiteid teistest piirkondadest või linnadest). Konkreetne idee tõmbab rohkem tähelepanu ja on arusaadavam.
 • Kui võimalik, siis leidke endale juba enne idee esitamist liitlasi, nt kohalik linnaosaselts või mõni temaatiline huvirühm, kellega koos idee sisu läbi arutada.
 • Võimalusel lisage ideekirjeldusele fotosid, kaarte, skeeme objekti asukohast, samuti võib lisada fotosid sarnastest objektidest mujal. Kui on oskusi, võib soovitud objekti lihtsal viisil visandada ja selle visandi samuti lisada.
 • Ühe idee maksumus võib olla kuni 100 000 eurot. Mõistetavalt on objekti maksumust keeruline hinnata, kuid ehk on pisut abi Tartu 2022. aasta investeeringute eelarve koondtabelist.
 • Tartu Linnavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

2. Ideede teostatavuse hindamine

Esitatud ideid hindab eksperdikomisjon, mille koosseisus on vastava ala spetsialistid. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Mitmetel juhtudel teevad eksperdid ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt).

Ekspertide arvamused lisatakse Volisesse vastava idee juurde ning koostatakse protokoll, mis lisatakse siia lehele. Ekspertide arvamustest antakse teada ka ideede autoritele.

Eksperdikomisjoni protokoll

3. Arutelud

14. ja 15. juunil 2022  toimusid Spark Demos (Narva mnt 3) avalikud arutelud, kus osalesid nii ideede esitajad kui ka eksperdid. Arutelul tutvustasid ideede autorid oma ideid, toimus arutelu ning lõpuks hinnati ideid järgmiste kriteeriumite alusel: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, originaalsus/uudsus, kogukonna koostöös soosimine, aktiivsete eluviiside soosimine.

Aruteludel selgusid need ideed, mis pääsevad 6.-12. oktoobril 2022 toimuvale rahvahääletusele.  Tutvu ideedega  infosüsteemis Volis.

Vaata arutelu fotosid

4. Ideede tutvustamine

 • Linnavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii linnaruumis, meedias kui ka infokeskkonnas Volis.
 • Ideede näitus toimub Kaarsillal ja raekoja infokeskuses.
 • Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.

Toimub ka ideid tutvustav üritus, kus ideede autorid tutvustavad oma ideid ja selgitavad, mille poolt nende idee muudab Tartu paremaks. Üritusest toimub ka videoülekanne.

Videosalvestus
Fotod ideede tutvustamise üritusest

Kaasava eelarve kampaania tegemise hea tava

5. Hääletus

 • Tartu kaasava eelarve rahvahääletus toimub 6.-12. oktoobril 2022.
 • Rahvahääletusel saab osaleda
  • iga 14-aastane ja vanem isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas,
  • iga 14-26-aastane isik, kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel rahvahääletuse ajal Tartu linnas üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
 • Hääletada saab
  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-ID-ga.
  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18.

6. Idee elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal ehk antud juhul 2023. aastal. Idee viib ellu või korraldab selle elluviimise linnavalitsus.

Infot kaasava eelarve ideede elluviimisest

Viimati muudetud 13.10.2022

Tartu kaasav eelarve 2021

Kaasava eelarve hääletus toimus 1.-7. oktoobril 2021. Hääletuse võitis sadamaraudtee muutmine kergliikluse rohekoridoriks, mis sai tartlastelt 1451 häält. Teisena saab rahastuse Emajõe vabaujula kaasajastamine, mis pälvis 951 tartlase toetuse. Rahvahääletusel osales 5948 tartlast, kes andsid kokku 12 845 häält. Vaata täpsemalt ideede kohta siit

Ülevaade kaasava eelarve protsessist

1. Ideede kogumine

Tartu kaasava eelarve ideid sai esitada 12. aprillist 2. maini 2021 infosüsteemis Volis.  Tähtajaks esitati 67 ideed. Volises saab ideedega tutvuda ja nende kohta arvamust avaldada.

Ideid saab esitada ka kirja teel (meiliga [email protected] või postiga Tartu Linnavalitsus, Jaani 7, Tartu 51007). E- või tavakirjaga saadetud ideed lisavad korraldajad ise Volisesse.

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.

 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 100 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 200 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.

 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering

  • peab pakkuma avalikku hüve,

  • peab olema avalikus kasutuses,

  • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele,

  • realiseeritakse 2022. aasta jooksul (idee realiseerib linnavalitsus).

 Idee puhul on oluline ka

 • ideest osasaajate hulk,

 • mõju linnaruumile,

 • originaalsus,

 • kogukonna koostöös soodustamine,

 • aktiivsete eluviiside soodustamine.
  PS! Neid kriteeriume hindavad avalikel aruteludel ideede autorid ja eksperdid.

Veel soovitusi kaasava eelarve idee esitamiseks:

 • Kui mõttes on mitu ideed, siis palume need esitada ühekaupa.

 • Soovitame olla hästi konkreetne, tuua välja võimalikult täpne asukoht (tänav, linnaosa) ja kirjeldada, milline objekt võiks olla (võib tuua näiteid teistest piirkondadest või linnadest). Konkreetne idee tõmbab rohkem tähelepanu ja on arusaadavam.
 • Kui võimalik, siis leidke endale juba enne idee esitamist liitlasi, nt kohalik linnaosaselts või mõni temaatiline huvirühm, kellega koos idee sisu läbi arutada.
 • Võimalusel lisage ideekirjeldusele fotosid, kaarte, skeeme objekti asukohast, samuti võib lisada fotosid sarnastest objektidest mujal. Kui on oskusi, võib soovitud objekti lihtsal viisil visandada ja selle visandi samuti lisada.
 • Ühe idee maksumus võib olla kuni 100 000 eurot. Mõistetavalt on objekti maksumust keeruline hinnata, kuid ehk on pisut abi Tartu 2021. aasta investeeringute eelarve koondtabelist.
 • Tartu Linnavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

2. Ideede teostatavuse hindamine

Esitatud ideid hindab eksperdikomisjon, mille koosseisus on vastava ala spetsialistid. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Mitmetel juhtudel teevad eksperdid ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt).

Ekspertide arvamused lisatakse Volisesse vastava idee juurde ning koostatakse protokoll, mis lisatakse siia lehele. Ekspertide arvamustest antakse teada ka ideede autoritele.

Eksperdikomisjoni protokoll

3. Arutelud

5. ja 6. juuli kell 17 toimuvad Spark Demos (Narva mnt 3) arutelud, kus osalevad nii ideede esitajad kui ka eksperdid. Arutelul tutvustavad ideede autorid oma ideid, toimub arutelu ning lõpuks hinnatakse ideid järgmiste kriteeriumite alusel: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, originaalsus/uudsus, kogukonna koostöös soosimine, aktiivsete eluviiside soosimine.

Aruteludel selguvad need 25 ideed, mis pääsevad oktoobris toimuvale rahvahääletusele.

Ideedega saab tutvuda infosüsteemis Volis.

4. Ideede tutvustamine

 • Linnavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii linnaruumis, meedias kui ka Volises.
 • Ideede näitus toimub Kaarsillal ja raekoja infokeskuses.
 • Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.

30. septembril kell 17 tutvustasid ideede autorid Lodjakojas ja veebiülekande vahendusel oma ideid ja selgitasid, mille poolt nende idee muudab Tartu paremaks. Videoülekande lingi leidis Tartu linna kodulehelt ja Tartu linna Facebooki lehelt.

Kaasava eelarve kampaania tegemise hea tava

5. Hääletus

 • Tartu kaasava eelarve rahvahääletus toimub 1.-7. oktoobril 2021. Hääletus algab 1. oktoobril kell 00 ja lõpeb 7. oktoobril kell 18.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Esmakordselt saavad hääletada ka need 14-17-aastased noored, kellel puudub Tartus sissekirjutus, aga kes õpivad Tartu üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
 • Hääletada saab
  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-ID-ga.
  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18.

6. Idee elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal ehk antud juhul 2022. aastal. Idee viib ellu või korraldab selle elluviimise linnavalitsus.

Infot kaasava eelarve ideede elluviimisest

Viimati muudetud 07.04.2022

Tartu kaasav eelarve 2020

1.-7. oktoobril 2020 toimunud Tartu kaasava eelarve hääletamisel osales 7260 tartlast, kes andsid kokku 14 396 häält. Kõige enam hääli said idee nr 15 "Raadi rohelise jalgpallipargi tribüünihoone" (1311 häält) ja idee nr 13 "Liikuma kutsuva ala loomine Veeriku kooli õuealale" (1202 häält).
Tutvu ideedega siin.

Ülevaade kaasava eelarve protsessist

1. ideede kogumine

Tartu kaasava eelarve ideid sai esitada 1.-22. maini infosüsteemis Volis. Tähtajaks esitati 98 ideed. Tutvu ideedega siin!

 

Ideid sai esitada ka kirja teel (meiliga [email protected] või postiga Tartu Linnavalitsus, Jaani 7, Tartu 51007). E- või tavakirjaga saadetud ideed lisavad korraldajad ise Volisesse.

 

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 100 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 200 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering
  • peab pakkuma avalikku hüve,
  • peab olema avalikus kasutuses,
  • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele,
  • realiseeritakse 2021. aasta jooksul.
 • Rahvahääletusel toetust leidnud kahe enim hääli saanud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus

Idee puhul on oluline ka

 • ideest osasaajate hulk,
 • mõju linnaruumile,
 • originaalsus,
 • kogukonna koostöös soodustamine,
 • aktiivsete eluviiside soodustamine.
  PS! Viimati loetletud kriteeriume hindavad avalikel aruteludel ideede autorid ja eksperdid.

Veel soovitusi kaasava eelarve idee esitamiseks

 • Alati tasub olla hästi konkreetne, tuua välja võimalikult täpne asukoht (tänav, linnaosa) ja kirjeldada, milline objekt võiks olla (võib tuua näiteid teistest piirkondadest või linnadest). Konkreetne idee tõmbab rohkem tähelepanu ja on kõigile arusaadavam.

 • Võimalusel lisage ideekirjeldusele fotosid, kaarte, skeeme objekti asukohast, samuti võib lisada fotosid sarnastest objektidest mujal. Kui on oskusi, võib soovitud objekti lihtsal viisil visandada ja selle visandi samuti lisada.

Tartu Linnavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

2. Ideede teostatavuse hindamine

Esitatud ideid hindas juunikuus eksperdikomisjon, mille koosseisus olid vastava ala spetsialistid. Komisjon hindas esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Mitmetel juhtudel tegid eksperdid ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt).

Ekspertide arvamused on lisatud Volisesse vastava idee juure, samuti eksperdikomisjoni protokolli.

Eksperdikomisjoni protokoll

3. Arutelud

10. ja 12. augustil algusega kell 17 toimusid Spark Demos arutelud, kus osalesid nii ideede esitajad kui ka eksperdid.

 • 10. augustil toimus arutelu koondnimetusega "Vaba aja veetmise võimaluste loomine". Arutelul oli 22 ideed. Osales 11 idee autorit ja 3 kutsutud eksperti. Edasi pääses 13 ideed.
 • 12. augustil toimus arutelu teemagrupis "Ilus ja turvaline linnaruum". Arutelul oli 19 ideed. Osales 9 idee autorit ja 3 kutsutud eksperti.  Edasi pääses 12 ideed.

Arutelul tutvustasid ideede autorid oma ideid, toimus arutelu ning lõpuks hinnati ideid järgmiste kriteeriumite alusel: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, originaalsus/uudsus, kogukonna koostöös soosimine, aktiivsete eluviiside soosimine.

Aruteludel selgusid need 25 ideed, mis pääsevad oktoobris toimuvale rahvahääletusele. Vaata hääletusele pääsenud ideid.

4. Ideede tutvustamine

 • Linnavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii linnaruumis, meedias kui ka Volises.
 • Ideede näitus toimub Kaarsillal ja raekoja infokeskuses.
 • Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.
 • 29. septembril kell 17 toimub ideid tutvustav avalik üritus Lodjakojas, kus ideede autorid tutvustavad oma ideid ja selgitavad, mille poolt nende idee muudab Tartu paremaks. Toimub ka videoülekanne, mida saab vaadata Tartu linna kodulehe ja Facebooki lehe vahendusel. 

Kaasava eelarve kampaania tegemise hea tava

5. Hääletus

 • Tartu kaasava eelarve rahvahääletus toimub 1.-7. oktoobril 2020. Hääletus algab 1. oktoobril kell 00 ja lõpeb 7. oktoobril kell 18.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
 • Hääletada saab
  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18.

6. Hääletus

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal ehk antud juhul 2021. aastal. Idee viib ellu või korraldab selle elluviimise linnavalitsus.

Infot kaasava eelarve ideede elluviimisest.

Viimati muudetud 03.04.2021

Tartu kaasav eelarve 2019

KAASAVA EELARVE HÄÄLETUS

3.-9. oktoobril 2019 toimunud Tartu kaasava eelarve hääletamisel osales 7312 tartlast, kes andsid kokku 15 510 häält. Kõige enam hääli said idee nr 3 "Eeskujulikud rattateed" (1840 häält) ja idee nr 20 "Tartu Katoliku kooli Tähtpere Aed" (1273 häält). Tutvu ideede ja täpsema tulemusega SIIN!

 • Hääletus algab 3. oktoobril kell 00.00 ja lõpeb 9. oktoobril kell 18, mille järel antakse kohe teada ka tulemused.

 • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.

 • Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

 • Hääletada saab

  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.

  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18. 

Ideedega saab tutvuda

Lisainfo: avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht, kaasava eelarve projektijuht Lilian Lukka, tel 736 1212, 516 4592, [email protected].

 

Kuula ideede tutvustusi lisatud videos
Kuula ideede tutvustusi lisatud videos

KAASAVA EELARVE PROTSESS

1. Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid saab esitada 10.-30. aprillil 2019 infosüsteemis Volis. Soovi korral võib idee esitada ka kirja teel (meiliga [email protected] või postiga Tartu Linnavalitsus, Jaani 7, Tartu 51007). E- või tavakirjaga saadetud ideed lisavad korraldajad ise Volisesse.

 

IDEEDE KOGUMINE ON LÕPPENUD.  ESITATI 78 IDEED. ESITATUD IDEEDEGA SAAB TUTVUDA SIIN!

 

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 100 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 200 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele, tuleb realiseerida 2020. aasta jooksul.
 • Rahvahääletusel toetust leidnud kahe enim hääli saanud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus

Veel peab linnavalitsus oluliseks

 • ideest osasaajate hulka,
 • mõju linnaruumile,
 • originaalsust,
 • kogukonna koostöös soosimist,
 • aktiivsete eluviiside soosimist.
  PS! Viimati loetletud kriteeriume hindavad avalikel aruteludel ideede autorid ja eksperdid.

 

Tartu Linnavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

2. Ideede teostatavuse hindamine

Esitatud ideid hindas maikuu jooksul eksperdikomisjon, mille koosseisus on vastava ala spetsialistid. Komisjon hindas esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Eksperdid võisid teha ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt).

Ekspertide otsusel sai 78-st ideest järgmisesse vooru 45 ideed. Kahel juhul ideed liideti ning seetõttu on aruteludel 43 ideed.

Ekspertide arvamused on lisatud Volisesse vastava idee juure ning lisatud protokolli.

Kaasava eelarve eksperdikomisjoni protokoll

3. Arutelud

19. ja 20. juunil algusega kell 17 toimuvad Sisevete Saatkonnas avalikud arutelud, kus osalevad nii ideede esitajad kui ka vastavate valdkondade asjatundjad.
19. juunil on arutelul 20 ideed koondnimetusesega "Vaba aja veetmise võimaluste loomine" ning 20. juunil on arutelul 23 ideed teemagrupis "Ilus ja turvaline linnaruum".

Arutelul kaalutakse ja hinnatakse ideid järgmiste kriteeriumite alusel: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, originaalsus, kogukonna koostöös soosimine, aktiivsete eluviiside soosimine.

Aruteludel selguvad need ideed, mis pääsevad oktoobris toimuvale rahvahääletusele. Hääletusele pääseb 25 ideed.

4. Ideede tutvustamine

 • Linnavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii linnaruumis, meedias kui ka Volises.
 • Ideede näitus toimub Kaarsillal ja raekoja infokeskuses.
 • Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.
 • Oktoobri alguses toimub  ka ideid tutvustav avalik üritus, kus ideede autorid tutvustavad oma ideid ja selgitavad, mille poolt nende idee muudab Tartu paremaks. Toimub ka videoülekanne. 

Kaasava eelarve kampaania tegemise hea tava

5. Hääletus

 • Tartu kaasava eelarve rahvahääletus toimub 3.-9. oktoobril 2019. Hääletus algab 3. oktoobril kell 10 ja lõpeb 9. oktoobril kell 18.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
 • Hääletada saab
  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18.

6. Ideede elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal ehk antud juhul 2020. aastal. Idee viib ellu või korraldab selle elluviimise linnavalitsus.

Infot kaasava eelarve ideede elluviimisest.

Viimati muudetud 07.12.2020

Tartu kaasav eelarve 2018

Kaasava eelarve hääletus on lõppenud

Kõige enam hääli said idee nr 20 "Tartu Kesklinna Kooli liikuma kutsuv õueala" (1202 häält) ja idee nr 2 "Annelinna spordiväljaku renoveerimine" (1053 häält). Kaasava eelarve hääletamisel osales 2018. aastal 5291 tartlast, kes andsid kokku 10 318 häält. Vaata lähemalt.

 • Hääletus algab 4. oktoobril kell 10 ja lõpeb 10. oktoobril kell 18.

 • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.

 • Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

 • Hääletada saab

  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.

  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18. 

Ideedega saab tutvuda

Lisainfo: avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht, kaasava eelarve projektijuht Lilian Lukka, tel 736 1212, 516 4592, [email protected].

 

Facebook

Kaarsilla näitus
Kaarsilla näitus

KAASAVA EELARVE PROTSESS

1. Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid sai esitada 16. aprillist 6. maini 2018 infosüsteemis Volis. Soovi korral võis idee esitada ka kirja teel (meiliga [email protected] või postiga Tartu Linnavalitsus, Jaani 7, Tartu 51007). Tähtajaks laekus 57 ideed.

 

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 100 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 200 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele, tuleb realiseerida 2019. aasta jooksul.
 • Rahvahääletusel toetust leidnud kahe enim hääli saanud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus

Veel peab linnavalitsus oluliseks

 • ideest osasaajate hulka,
 • mõju linnaruumile,
 • originaalsust,
 • kogukonna koostöös soosimist,
 • aktiivsete eluviiside soosimist.
  PS! Viimati nimetatud kriteeriume hindavad avalikel aruteludel ideede autorid ja eksperdid.

Ellu viiakse kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed.

 

Tartu Linnavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

2. Ideede teostatavuse hindamine

11. ja 23. mail 2018 kogunes Spark Demokeskuses kaasava eelarve eksperdikomisjon (eksperdikomisjoni koosseis).

Komisjon hindas esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Eksperdid võisid teha ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt). 

57-st laekunud ideest pääseb edasi avalikele aruteludele 33 ideed.

Eksperdikomisjoni protokoll. Eksperthinnangud on lisatud ka Volisesse vastava idee juurde.

3. Arutelud

11. ja 13. juunil kell 17 toimusid Sisevete Saatkonnas avalikud arutelud, kus osalesid nii ideede esitajad kui ka vastavate valdkondade asjatundjad. Ekspertidena osalesid 11. juunil toimunud arutelul: spordiajakirjanik Vahur Kalmre, spordipsühholoog Jorgen Matsi, linnavalitsuse sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp ja linnainsener Mati Raamat. 13. juunil toimunud arutelul osalesid ekspertidena: arhitekt Kaja Pae, ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho ja linnavalitsuse inseneriteenistuse spetsialist Liisa Unt.

Arutelul kaaluti ja hinnati ideid järgmiste kriteeriumite alusel: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, originaalsus, kogukonna koostöös soosimine, aktiivsete eluviiside soosimine. Oktoobris toimuval rahvahääletusele pääseb kokku 25 ideed.

Kahel päeval toimunud arutelude tulemusena pääsevad oktoobrikuisele rahvahääletusele järgmised ideed:

 • Aleksander Puškini Kooli spordiväljak
 • Annelinna spordiväljaku renoveerimine
 • Art Challenge
 • Elava kellamängu kontserdid Raekoja platsil
 • Emajõe vabaujula kaasajastamine
 • Hiinalinna aiamaade puhastamine ja haljastuse säilitamine
 • Joogiveevõtukohad kergliiklusteede äärde
 • Karlova mõisaplatsi välijõusaal
 • Keerdtrepp Sõpruse sillalt
 • Kesklinna foorid targaks
 • Kontrakultuuri klaver Supilinna
 • Laululava Anne kanali äärde
 • Liigirikka pargi loomine
 • Liikluse rahustamine Karlovas
 • Mänguväljakud seeniorisõbralikuks!
 • Pallas 100
 • Pump track koos betoonist kausiga
 • Ropka pargi terviserada
 • Sõpruse Park
 • Tartu Kesklinna Kooli liikuma kutsuv õueala
 • Tartu toidupargid
 • Tartu toomkiriku valgustusprojekt
 • Ujuv lava Emajõel
 • Vaksali pargi purskkaevu taastamine
 • Valgustus jõeäärsele alleele Kartuli tänavast vabaujulani

Ideed, mis pääsesid hääletusele
Ideed, mis ei pääsenud hääletusele
Fotod aruteludest

11. juuni arutelu
11. juuni arutelu
Fotod: Ove Maidla

4. Ideede tutvustamine

 • Linnavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii linnaruumis, meedias kui ka Volises.
 • Ideede näitus toimub Kaarsillal ja raekoja infokeskuses.
 • Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.
 • 4. oktoobril kell 17.30 toimub  Spark Demos (Narva mnt 3) ideid tutvustav avalik üritus, kus ideede autorid tutvustavad oma ideid ja selgitavad, mille poolt nende idee muudab Tartu paremaks.  Toimub ka videoülekanne. 

Tehnilise rikke tõttu on videos heli alates 30. minutist. Palume vabandust!

Kaasava eelarve kampaania tegemise hea tava

Foto: Ove Maidla

5. Hääletus

 • Tartu kaasava eelarve rahvahääletus toimub 4.-10. oktoobril 2018. Hääletus algab 4. oktoobril kell 10 ja lõpeb 10. oktoobril kell 18.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
 • Hääletada saab
  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18.
Foto: Lilian Lukka

6. Ideede elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal ehk antud juhul 2019. aastal. Idee viib ellu või korraldab selle elluviimise linnavalitsus.

Infot kaasava eelarve ideede elluviimisest.

Viimati muudetud 07.12.2020

Tartu kaasav eelarve 2017

Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid saab esitada 17. aprillist 7. maini 2017 infosüsteemis Volis.

 

Kaasavasse eelarvesse esitati 56 ideed, millega saab tutvuda siin. Aitäh kõigile ideede esitajatele!

 

Palume idee esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 75 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 150 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele, tuleb realiseerida 2018. aasta jooksul.
 • Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus

Veel peab linnavalitsus oluliseks

 • ideest osasaajate hulka,
 • mõju linnaruumile,
 • originaalsust,
 • kogukonna koostöös soosimist,
 • aktiivsete eluviiside soosimist.
  PS! Viimati nimetatud kriteeriume hindavad aruteludel ideede autorid ja eksperdid.

Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed.

 

Tartu Linnavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

Foto: Ahto Sooaru
Foto: Ahto Sooaru

Ideede teostatavuse hindamine

Laekunud ideed jaotatakse teemagruppidesse ning  nende teostatvust hindavad vastavate valdkondade eksperdid. Ekspertgrupis on nii linnavalitsuse vastavate valdkondade spetsialiste, volikogu fraktsioonide esindajad kui ka eksperte väljaspool linnavalitsust.

Ekspertide ülesanne on analüüsida ideede teostatavust ajalisest, rahalisest ja tehnilise aspektist. Eksperdid võivad teha ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, muuta veidi asukohta, liita idee kellegi teise sarnase ideega jmt).  Ideed, mida ei ole võimalik ellu viia, langevad edasisest protsessist välja. Samuti võib edasisest protsessist välja jätta ideed, mis on lähiajal reaalselt tegemisel. Eksperthinnangud lisatakse Volisesse vastava idee juurde.

Ekspertide arutelu toimus 23. mail 2017 kell 13.15 Spark Demokeskuses

Eksperdid: Jaan Õunapuu (abilinnapea, komisjoni esimees), Valvo Semilarski (abilinnapea), Mati Raamat (linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja asetäitja, linnainsener), Kunnar Jürgenson (linnavarade osakonna juhataja), Andres Pool (linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja), Veljo Lamp (kultuuriosakonna sporditeenistuse juhataja), Anna-Liisa Unt (arhitektuuri ja ehituse osakonna linnakujunduse spetsialist), Raimond Tamm (SA Tartu Teaduspark juhatuse liige, Reformierakonna fraktsiooni esindaja)*, Jaan Miljan (Eesti Maaülikooli maaehituse osakonna valdkonna vastutav ja õppekava juht), Karin Bachmann (OÜ Kino maastikuarhitekt), Kristina Reinsalu (e-Riigi Akadeemia ekspert). Protokollis: Lilian Lukka (kaasava eelarve projektijuht, avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht)
*Ekspertide koosolekule oli palutud kõigi volikogu fraktsioonide ja kahe valimisliidu esindajaid.

Ekspertide arutelu tulemusena läheb edasi aruteluvooru 26 ideed. Ideedega, mis ei saanud järgmisesse vooru, saab tutvuda siin. Põhjendus on lisatud iga idee juurde.

Protokoll

Ekspertide koosolek 23. mail 2017 Spark demokeskuses
Ekspertide koosolek 23. mail 2017 Spark demokeskuses

Arutelu

26. juunil kell 16 toimus Sisevete Saatkonnas arutelu, kus osalevad nii ideede esitajad kui ka vastavate valdkondade asjatundjad.

Arutelul kaaluti ja hinnati ideid järgmiste kriteeriumite alusel: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, originaalsus, kogukonna koostöös soosimine, aktiivsete eluviiside soosimine.

Arutelu oli avalik. Huvilised võisid tulla arutelu jälgima ning küsimusi või kommentaare esitama, hindamisel osalesid ideede autorid ja eksperdid. Huvilised said ideid kommenteerida ka volis.ee keskkonnas.

Arutelu 7. juunil 2016 Sisevete Saatkonnas
Arutelu 7. juunil 2016 Sisevete Saatkonnas

Ideede tutvustamine

 • Linnavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii linnaruumis, meedias kui ka internetis Volis.ee keskkonnas.
  • Ideedega saab tutvuda ka Tartu raekoja infokeskuses
  • ja Poe tänava infostendidel.
 • Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.
   
 • Teisipäeval, 3. oktoobril 2017 kell  17 toimus Sisevete Saatkonnas ideid tutvustav avalik üritus, kus ideede autorid tutvustavad oma ideid ja selgitavad, mille poolt nende idee muudab Tartu paremaks.  Tutvustusüritusest tehtud videosalvestust saab vaadata siin.

 

Kaasava eelarve kampaania tegemise hea tava

Foto: Kaido Muttik
Foto: Kaido Muttik

Hääletus

 • Tartu kaasava eelarve rahvahääletus toimub 5.-11. oktoobril 2017. Hääletus algab 5. oktoobril kell 10 ja lõpeb 11. oktoobril kell 18.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
 • Hääletada saab
  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18.

Hääletamisel osales 4635 tartlast, kes andsid kokku 9090 häält. Kõige enam hääli said idee nr 10 "Liikumisrajad Emajõe kaldal ja Tähtvere dendropargis (1177 häält) ja idee nr 9 "Liikuma kutsuv hoov" (1082 häält). Hääletamas käinud tartlaste arv oli Tartu kaasava eelarve viieaastase ajaloo suurim, mis on 5,8 % hääletajate koguarvust (16-aastaseid ja vanemaid elanikke on Tartus umbes 80 000).  Vaata hääletuse tulemust.

Anna hääletusele minekust märku Facebookis.

Foto: Ove Maidla
Foto: Ove Maidla

Ideede elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal. Idee viib ellu või korraldab selle elluviimise linnavalitsus.

Infot kaasava eelarve ideede elluviimisest.

Viimati muudetud 16.09.2021

Kaasava eelarve etapid

KEMinfopaev2016.jpg
Kaasava eelarve infopäev

Infopäev toimus reedel, 15. aprillil kell 15 Sisevete Saatkonnas (Kalevipoja monumendi lähedal Emajõe ääres). Infopäeval anti ülevaade 2017. aasta eelarve põhimõtetest, kaasava eelarve protsessist ja ajakavast, anti soovitusi ideede esitamiseks ning hilisemaks kaasava eelarve protsessis osalemiseks.

Vaata lähemalt
KEMideede_kogumine.jpg
Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid sai esitada 15. aprillist 8. maini 2016. Ideid sai esitada infosüsteemis Volis, kus toimub 6.-12. oktoobril 2016 ka hääletus.

Vaata lähemalt
KEMarutelu2016.jpg
Arutelud

Arutelud algasid mais, kui eksperdid hindasid ideede teostatavust. Järgnesid arutelud teemagruppides. Kolmes teemagrupis osalesid nii ideede esitajad kui ka vastavate valdkondade asjatundjad. Arutelud toimusid 7. ja 8. juunil 2016 Sisevete Saatkonnas.

Vaata lähemalt
KEMideedetutvustus2016.jpg
Ideede tutvustamine

Ideede tutvustamine toimub augustis oktoobrini ja seda teevad nii ideede autorid kui ka linnavalitsus.

Vaata lähemalt
KEMhaaletusplakatid.jpg
Rahvahääletus

Rahvahääletus toimub 6.-12. oktoobril 2016. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

Vaata lähemalt
KEM_sillapiire.jpg
Ideede elluviimine

Kaks võitnud ideed viiakse ellu 2017. aastal.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 07.12.2020

Juba kolmandat aastat on tartlastel võimalik otsustada, kuidas kasutada 140 000 eurot linna raha 2016. aasta eelarves. Tartu kaasava eelarvega soovime parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas või viia ellu mõni päris uus idee.

5.-11. oktoobril 2015 toimunud hääletusel anti kokku 6929 häält 3772 hääletajalt. Kõige enam hääli said idee nr 2 "Arena Tartu eskiisprojekt" (982 häält) ja idee nr 4 "Elleri amfiteater Toomemäe nõlval" (749 häält). Täpsemalt vaata tulemusi siit.

KAASAVA EELARVE ETAPID

 • Kaasava eelarve infopäev (29. aprillil 2015)
 • Ideede kogumine (27. aprill - 17. mai 2015)
 • Arutelud (juuni 2015)
 • Ideede tutvustamine
 • Hääletamine (5.-11. oktoober 2015)
 • Ideede elluviimine (2016)

Vaata lisaks

e-Riigi Akadeemia raport 2015. aasta kaasava eelarve kohta

 

 

 

Viimati muudetud 07.12.2020

Juba teist aastat on tartlastel võimalik otsustada, kuidas kasutada 140 000 eurot linnaeelarve raha. Tartu kaasava eelarvega soovime parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas või viia ellu mõni päris uus idee.

Oktoobris 2014 toimunud rahvahääletusel said kõige rohkem hääli ideed "Kõnniteed ristmikel mugavaks" ja "Emajõe kaldapiirde uuendus". Ideed viiakse ellu 2015. aastal. Tartu Linnavalitsus tänab kõiki ideede esitajaid, aruteludel osalejaid ning hääletajaid. Tutvu hääletustulemustega siin.

KAASAVA EELARVE ETAPID

 • Kaasava eelarve infopäev
 • Ideede kogumine
 • Arutelud
 • Ideede tutvustamine
 • Hääletamine
 • Ideede elluviimine

Vaata veel

e-Riigi Akadeemia aruanne Tartu kaasavast eelarvest 2014. aastal.

Vaata videot

Viimati muudetud 07.12.2020

Tartu kaasav eelarve 2013. aastal

Esimese omavalitsusena Eestis võttis Tartu linn kasutusele kaasava eelarve, mis tähendab linnaeelarve ühe osa jagamise usaldamist linlastele. Linnaelanike abil hakati eelarvet koostama 21. augustil 2013, kui kuulutati välja kaasava eelarve protsess. Linlaste otsustada jäi 2014. aasta eelarves 140 000 euro kasutamine, mis on u üks protsent Tartu investeeringute eelarvest.

Detsembris 2013 toimunud rahvahääletusel sai kõige enam hääli idee nr 34  "Investeering Kultuurikvartali esitlustehnikasse". 2014. aasta detsembrikuu seisuga on idee ellu viidud. 2014. aastal hankis linnavalitsus Lai 37 majas asuvasse teatri- ja kinosaali, mida kasutavad Tartu Uus Teater ja Elektriteater, üle 50 000 euro eest heli-, valgus- kino- ja lavatehnikat. Genialistide Klubile on üle antud 45 600 euro eest helitehnikat ja  Elektriteatrile ligi 32 000 euro eest kinotehnikat.  Laia tänava teatrimaja väiksesse saali, mis on kasutusel nii proovi- kui ka kino-, teatri- ja seminarisaalina, osteti 4283 euro eest helitehnikat ja kultuurihoov Uus Õu sai enda kasutusse 3402 eurot maksva mobiilse helikomplekti.

I etapp - Ideede esitamine

Ideid sai esitada 21. augustist 10. septembrini 2013 iga soovija Tartu kodulehel. Ideeks pidi olema objekt, mis kvalifitseeruks eelarve mõttes investeerimistegevuseks ning oleks eeldatava maksumusega kuni 140 000 eurot. Ideest peavad saama kasu võimalikult paljud.
10. septembriks esitasid tartlased kaasava eelarve protsessi 158 ideed.

II etapp - Ideede analüüs

Esitatud ideid analüüsisid septembris ja oktoobris 2013 vastava valdkonna spetsialistid, sisult sarnased ideed koondati ning iga idee kohta koostati hinnang selle realiseeritavuse ja eeldatava maksumuse kohta. 158 idee hulgast valisid eksperdid hääletusele 74 ideed. Välja jäi 59 ideed. Eksperdid lähtusid otsuse tegemisel idee teostatavusest: kas idee on ellu viidav 140 000 euroga 2014. aasta jooksul ning kas tegemist on investeeringuga.

III etapp - Ideede tutvustamine

Ideedega sai novembris 2013 tutvuda Tartu kodulehel ja 19. novembril kell 17.30-19 toimus Tartu Loomemajanduskeskuse saalis ideede tutvustusüritus, kus ideede autorid said oma ideed esitleda. Võimalust oma ideed tutvustada kasutas 15 esitajat, tutvustades enam kui 20 ideed.

IV etapp - Ideede hääletamine

2.-8. detsembril 2013 toimunud hääletusele läksid kõik ideed, mis olid realiseeritavad ja mahtusid eelarve piiresse (kokku 74 ideed). Hääletada sai iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli hääletuse ajal rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Hääletada sai elektrooniliselt ID-kaardi või mobiil-ID abil või pabersedeliga Tartu Linnavalitsuse infokeskuses (raekoja I korrus). Igal inimesel oli võimalik hääletada ühe endale kõige meelepärasema idee poolt. Hääletamine lõppes 8. detsembril kell 18.

Hääletamisel anti kokku 2645 häält, sh 2370 elektroonilist ja 275 pabersedelil häält. Kõige enam hääli said idee nr 34  "Investeering Kultuurikvartali esitlustehnikasse" (773 häält), idee nr 20 "Lasteaedade mänguväljakute ühishange" (602 häält) ning idee nr nr 28 "Sportimisvõimaluste parandamine dendropargis" (277 häält).

V etapp - Otsuse kinnitamine

Otsuse kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega detsembris.

VI etapp - Idee realiseerimine

Vastavalt linnavolikogu otsusele kaasava eelarve rakendamise kohta kuulub realiseerimisele üks või mitu enam hääli saanud ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad 140 000 euro sisse. Vastavalt hääletustulemusele kuulub 2014. aastal realiseerimisele idee nr 34  "Investeering Kultuurikvartali esitlustehnikasse".

Protsessi analüüs

e-Riigi Akadeemia aruanne jaanuarist 2014 "Kaasav eelarve Tartu linnas. Planeerimisest elluviimiseni"

Tartut nõustab kaasava eelarve ettevalmistamisel ja läbiviimisel e-Riigi Akadeemia.

Viimati muudetud 07.12.2020