Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn nõuab puidurafineerimistehase püstitamiseks algatatud riigi eriplaneeringu lõpetamist

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

29. oktoober 2018 / Tartu Linnavalitsus esitas täna arvamuse Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastamisele saadetud Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõule, milles nähakse ette puidurafineerimistehase püstitamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamine.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu linn jätkuvalt seisukohal, et Vabariigi Valitsus on puidurafineerimistehase püstitamiseks riigi eriplaneeringu algatamisel käitunud ebaseaduslikult. "Oleme Vabariigi Valitsuse korralduse riigi eriplaneeringu algatamiseks vaidlustanud halduskohtus. Jätkame vaidlust kuni konkreetne eriplaneering on lõpetatud." sõnas Tartu linnapea. "Samas oleme nõus eriplaneeringu lõpetamisega ka Rahandusministeeriumi poolt ette valmistatud Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõus ja selle seletuskirjas esitatud kaalutlustel." lisas Urmas Klaas.

Tartu Linnavalitsus nõustub kooskõlastamiseks saadetud korralduse eelnõus esitatud järeldustega, et Tartumaal ja Vabariigi Valitsuse korraldusega algatatud eriplaneeringu alal üldse on puidurafineerimistehasele sobiliku asukoha leidmine perspektiivitu ja riigi huvi tehase rajamiseks ei kaalu üle kohaliku omavalitsuse üksuste huvi väljakujunenud elu- ja looduskeskkonna säilimiseks ning kogukondlike väärtuste kaitsmiseks.

Tartu  Linnavalitsus hinnangul ei muuda asjaolu, et arendaja on alustanud mitme kohaliku omavalitsuse üksusega konsultatsioone puidurafineerimistehasele potentsiaalse uue asukoha leidmiseks, vajadust lõpetada Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 141 algatatud riigi eriplaneering. Konkreetse eriplaneeringu menetluses ei ole võimalik planeerimise põhimõtteid arvestavat ja planeerimisseaduse eesmärki täitvat planeeringulahendust välja töötada.

"Kui mõni kohalik omavalitsus toetab puidurafineerimistehase püstitamiseks planeeringu ja mõjude hindamise protsessi algatamist ning asjakohaste uurimuste läbiviimist, siis tuleb algatada uus planeering kohasel õiguslikul alusel. Üksnes uue ja õiguspäraselt algatatud planeeringumenetluse tulemusel on võimalik jõuda õiguspärase planeeringulahenduseni. Muuhulgas oleks üksnes uue planeeringu algatamise korral võimalik õigeaegselt ja tõhusalt kaasata planeerimismenetlusse puudutatud isikud, sh kõik need kohaliku omavalitsuse üksused, kelle territooriumil võiks tehas potentsiaalselt asuda või kelle territooriumil võivad avalduda potentsiaalselt tehasest tulenevad mõjud." leidis Tartu linnapea.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.

Viimati muudetud 29.10.2018