Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartumaa Omavalitsuste Liit toetab Tartu linna tegevust riigi eriplaneeringu lõpetamiseks

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

2. november 2018 / Täna, 2. novembril kinnitas Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus üksmeelselt, et toetab jätkuvalt Tartu Linnavalitsuse tegevust riigi eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise lõpetamiseks ning ühineb Tartu linna arvamuse ja vastuväidetega riigi eriplaneeringu lõpetamise korralduse eelnõu ja seletuskirja kohta.

Tartu Linnavalitsus esitas 29. oktoobril 2018 arvamuse Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastamisele saadetud Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõule, milles nähakse ette puidurafineerimistehase püstitamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamine.

Tartu Linnavalitsus leidis, et Tartumaal ja Vabariigi Valitsuse korraldusega algatatud eriplaneeringu alal üldse on puidurafineerimistehasele sobiliku asukoha leidmine perspektiivitu ja riigi huvi tehase rajamiseks ei kaalu üle kohalike omavalitsuste huvi väljakujunenud elu- ja looduskeskkonna säilimiseks ja kogukondlike väärtuste kaitsmiseks. Samuti leidis Tartu  Linnavalitsus, et asjaolu, et arendaja on alustanud mitme kohaliku omavalitsusega konsultatsioone puidurafineerimistehasele potentsiaalse uue asukoha leidmiseks, ei muuda vajadust lõpetada konkreetne riigi eriplaneering.

Tartumaa Omavalitsuste Liit on koostööorganiks, mille kaudu maakonna omavalitsusüksused suunavad ühiselt maakonna arengut.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.

Viimati muudetud 02.11.2018