Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Annelinn+

Annelinn+ projekti eesmärk on renoveerida koostöös korteriühistutega liginullenergia hooneks kolm Annelinna 6-9-korruselist elamut ning kujundada nende ümber kaasaegne elukeskkond.

Üldinfo
Sündmused
Renoveerimine
Kasulikku
Uudised

Projekt Annelinn+

Hoonete raportid

Üldinfo

Tartu linn osaleb projektis Annelinn+ (rahvusvahelise nimetusega oPEN Lab), mille eesmärk on renoveerida koostöös korteriühistutega liginullenergia hooneks kolm Annelinna 6-9-korruselist elamut ning kujundada nende ümber kaasaegne elukeskkond.

Kortermajade renoveerimisel kasutatakse tehases eeltoodetud paneele, hoonetele paigaldatakse päikesejaamad ja energiasalvestamise lahendused ning kasutatakse targa kodu lahendusi. Tervikliku renoveerimise tulemusena paraneb hoonetes sisekliima ning väheneb energiatarbimine rohkem kui poole võrra – sellega seoses väheneb ka keskkonnajalajälg. Kortermajade renoveerimine on üks Tartu energia- ja kliimakava peamistest tegevustest.

Projekti infoleht

Projekti ajakava

 • November 2021 – veebruar 2022 – piirkonna elanike uuring
 • November 2021 – märts 2022 – rahastustingimuste väljatöötamine
 • Märts 2022 – renoveerimistoetuse välja kuulutamine
 • Hiljemalt 30. juuni 2022 – ühistute liitumine projektiga
 • Suvi ja sügis 2022
  • majade tehnilise olukorra välja selgitamine
  • elanike ootuste ja soovide välja selgitamine
  • renoveerimise maksumuse välja selgitamine
 • Sügis ja talv 2022
  • renoveerimise maksumuse ning säästude ja tulude prognooside esitlemine majadele
  • renoveerimise otsustamine ühistutes
 • 2022/2023 talv – projekteerimise ja ehituse hange
 • 2023 – projekteerimine
 • 2023–2024 – ehitus

Kontaktid ja meililist

Lisainfo projekti kohta

Tartu Linnavalitsuse kliimaspetsialist Kaspar Alev, tel 524 2859, [email protected]

Liitu meililistiga

Kui soovid rohkem teada Annelinna 6-9-korruseliste majade renoveerimise kohta, siis jäta oma e-posti aadress, et saaksime saata jooksvat infot Annelinn+ renoveerimisprojekti kohta. Oma meiliaadressi saad jätta SIIA.

Projekt OpenLab

Projekti OpenLab rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni programmi Horizon 2020 Green Deal meetme leppest nr 101037080. Euroopa Komisjoni rahastus kolme hoone renoveerimiseks ja hoonete ümbruse elukeskkonna parandamiseks on kaks miljonit eurot, Tartu linn finantseerib projekti tegevusi 150 000 euro ulatuses.

Tartu linna partneriteks on projektis Balti Uuringute Instituut, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Gren (endine Fortum) ja Eesti Energia.

Projektis osalevad veel Pamplona linn Hispaanias ja Genki linn Belgias. Loe projekti kohta lähemalt ametlikult kodulehelt www.openlab-project.eu.

15.10.2021

Viimati muudetud 09.02.2023

Projekti Annelinn+ verstapostid

Demoala infopäevad märtsis

Annelinn+ meeskond käis taaskord pilootala majade elanikele tutvustamas projekti võimalusi ning vastamas kõige põletavamatele küsimustele. Üritused toimusid 11. ja 16. märtsil Mõisavahe 43 paneelidega renoveerimise pilootseina kõrval.

Infoürituse eesmärk oli pilootala majade elanikele jagada kõige värskemat infot majade renoveerimise, maksumuse ja tehniliste küsimuste kohta. Mõlemal infoüritusel oli kohal palju uudistajaid ning neid, kes soovisid saada vastuseid oma küsimustele renoveerimise kohta. Peamiselt olid elanikud mures renoveerimise maksumuse ja majandusliku olukorra üle, mis tekitavad kõhklusi korteriühistu liikmete võimekuses võtta laenu. Vaatamata sellele oli valdav osa üritust väisanud majaelanikke renoveerimise suhtes positiivselt meelestatud ja pidasid seda oluliseks, kuigi samas tunnistati, et maja sees on positiivse otsuseni keeruline jõuda. Majaelanikud tundsid huvi ka innovaatiliste lahenduste kohta, mis teevad 9-kordsed kortermajad nutikaks ning energiasäästlikuks.

Annelinn+ meeskond tänab kõiki infoüritustel osalejaid!

Annelinna elanikud kohtumas projektimeeskonnaga
Annelinna elanikud kohtumas projektimeeskonnaga

Algas innovaatiliste ehituspaneelide testimine Annelinnas

Renoveerimist ootav korrusmaja sai oma küljeseinale fassaadipaneelid, millesse paigaldatud andurid hakkavad andma infot uue tehnoloogia toimivuse kohta.

Tartu linn aitab läbi projekti Annelinn+ (oPEN Lab ja BuildEST) renoveerida kolm Annelinna korrusmaja. Selleks paigaldatakse kolmele majale tehases eelvalmistatud fassaadipaneelid, mis võimaldavad vana hoone muuta liginullenergia majaks.  Nii kõrgete (9-korruseliste) majade renoveerimist pole Eestis seni tehases eeltoodetud fassaadipaneelidega tehtud, seetõttu proovitakse lahendus ühe maja otsaseinal enne läbi. Testpaneelide paigaldamine annab hea ülevaate innovaatilise lahenduse kasutamisest Annelinna majade renoveerimisel ning aitab tutvuda Annelinn+ projektiga laiemalt.

Prototüübi abil uuritakse fassaadipaneelide ehitusfüüsikalist toimivust, paigaldust ja tihendamist. Paneelid on valmistatud kolme erineva lahendusega: erinev soojustuse paksus, tuuletõkke materjal, erinev õhu- ja aurutõke. Kasutatud on ka erinevaid fassaadikattematerjale: tsementkiudplaat, laudvooder ja kahte varianti päikesepaneele.

Seina soojusliku ja niiskusliku toimivuse uurimiseks on lisasoojustuselementi paigaldatud temperatuuri ja niiskuse andurid. Saadud infot kasutatakse nii soojus- ja niiskusrežiimi uurimiseks kui ka arvutusmudeli kalibreerimiseks. Kogutud info abil uuritakse, milline tarindi lahendus laseb vähem sooja läbi ja millise materjali kombinatsiooni korral on lahendus kõige niiskusturvalisem. 

Majale kinnitatav lisasoojustuselement on toodetud selleks, et lahendada tüüpilise Annelinna paneelmaja soojustamisega seotud väljakutsed ning mõõta lahenduse efektiivsust. Paneelile annab tugevuse puitsõrestik, paneel sisaldab soojustuskihti ning tule- ja tuuletõkke kihte. Paneeli katavad tsementkiudplaat ning Solarstone ja Roofit.Solar päikesepaneelid.  

Annelinn+ on ehitusinnovatsiooni projekt, mille abil renoveeritakse kolm 9-korruselist elamut kaasaegseteks A-energiaklassi majaks. Tervikrenoveerimine toob suure küttekulude kokkuhoiu elanikele ning on väga oluline samm Tartu teel kliimaneutraalsuse poole. 

Testpaneelide paigaldamine Mõisavahe 43 otsaseinale

Renoveerimistööde maksumuse töötuba

8. detsembril 2022 toimus Annelinn+ projekti raames kohtumine, kus osalesid projekti toel renoveerimisest huvitatud kortermajade ühistujuhid. Kohtumise eesmärk oli tutvustada renoveerimistööde hinnangulist maksumust.

Kohtumisel osalenud ühistujuhtidele anti ülevaade projekti hetkeseisust, renoveerimistöödele laekunud esmastest hinnapakkumistest ja edasistest sammudest. Lisaks julgustati osalejaid tutvuma oma maja hooneraportiga, kus on esitatud hoone tehniline ülevaatus ja lähteseisukohad renoveerimiseks. Kalkulatsiooni tööriista abil said iga maja esindajad näha, milliseks kujuneb renoveerimise hinnanguline maksumus just nende maja jaoks.

Kokkuvõte töötoast
Töötoad fotod

Projekti töötuba

Laupäeval, 17. septembril 2022 toimus Tartu K. J. Petersoni koolis projekti Annelinn+ töötuba, milles osalesid projekti toel renoveerimisest huvitatud kortermajade ühistujuhid ja elanikud. Töötuppa kutsuti iga maja esindajad, kokku osales ligi 50 elanikku. Kohtumise eesmärgiks oli ühiselt unistada, millised võiksid majad ja nende ümbrus olla pärast renoveerimise lõppu. Arutelu toimus „maailmakohviku“ meetodil, kus igas lauas arutati üht kindlat renoveerimisega seotud teemat: fassaad ja rõdud, keldrid, trepikojad, ventilatsioon ja küte ning majaümbrus. Kohalolijatel oli võimalik pakkuda nii enda lahendusi kui tutvuda olemasolevatega, sealjuures olid oodatud ka kõiksugused lennukad või vähem levinud lahendused ja ideed.

Kokkuvõte töötoast

Töötoa fotod

Infopäev Annelinnas

17. augustil 2022 toimus renoveerimise infoõhtu 6- kuni 9-kordsete Annelinna kortermajade elanikele, kes on huvitatud nutikast renoveerimisest. Ürituse avas Tartu abilinnapea Raimond Tamm, kelle sõnul on renoveerimine üks võtmetegevusi, et oma elukeskkonda paremaks muuta. Täpsemaid Annelinn+ projektis kavandatud renoveerimislahendusi tutvustasid ettevõtte KMT Prefab, Eesti Energia ning Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid. Infoõhtule kogunes kohapeal kuulama ligi 120 osalejat, lisaks oli mitukümmend kuulajat ühinenud veebi teel.

Veebiülekande salvestis
Infopäeva fotod

Pilootala elanike infopäevad

Annelinna elanikud olid märtsis 2022 oodatud infopäevadele, kus Tartu linn ja Tartu Regiooni Energiaagentuur tutvustasid 6–9-korruselistele elamutele mõeldud renoveerimise toetusvõimalusi. Infopäeval arutati renoveerimise kasusid ja riske ning Annelinna parema elukeskkonna kujundamist.

Infopäeval sai osaleda veebi teel või kohapeal Anne restoranis. Infopäevad toimusid 19., 22., 26. ja 29. märtsil. Viimane infopäev oli vene keeles.

Infopäeva esitlus
Fotod infopäevast

Viimati muudetud 21.03.2023

Projektiga seotud renoveerimisinfo

Hooneraportid

Siit leiad projektiga liitunud 10 maja hooneraportid, kus on esitatud hoone tehniline ülevaatus ja lähteseisukohad edaspidiseks renoveerimiseks.

Mõisavahe 35

Mõisavahe 36

Mõisavahe 37

Mõisavahe 38

Mõisavahe 42

Mõisavahe 43

Mõisavahe 45

Mõisavahe 47

Kaunase pst 80

Nõlvaku 15

Korteriühistu osalemine projektis

Korteriühistud, kes soovivad projektis osaleda, pidid esitama taotluse enne 30. juunit 2022.  Tähtajaks esitas taotluse kümme maja.

Projektis on võimalik osaleda ühistul omaette või koostöös naaberühistuga. Projekti käigus eelistatakse rahastamisel ühistuid, kes on esitanud ühistaotluse. Taotluse peab allkirjastama ja esitama ühistu juhatus. Projektis osalemine tuleb otsustada enne 30. juunit 2022 korteriühistu üldkoosoleku häälte enamusega.  Taotluse esitamisega hiljemalt 30. juuniks 2022 ei kaasne ühistule rahalisi kohustusi. 

Pärast taotluse esitamist koostab Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös ühistu juhatusega majale projekteerimis- ja ehitushanke lähteülesande, et maja renoveerimine vastaks riikliku renoveerimistoetuse taotlemise tingimustele, projekti oPEN Lab tehnilistele tingimustele ning võtaks arvesse töid, mida hoones ja selle ümbruses on vaja teha. Projekti eesmärk on tagada parim elukeskkond majas ja selle ümbruses. 

Sügisel 2022 korraldab Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös ühistuga projekteerimis- ja ehitushanke, mille tulemusena selgub lõplik ehituse hind. Pärast lõpliku hinna selgumist tuleb korteriühistul otsustada, kas hind heaks kiita ja renoveerimisega alustada või hind tagasi lükata.

Projekti infoleht

Viimati muudetud 12.12.2022

Projektiga seotud kasulik info

Annelinna elanike uuring

2022. aastal viidi Annelinna 9-kordsete majade pilootala elanike seas läbi küsitlus,  et uurida, kuidas ühe naabruskonna elanikud on rahul linnaosaga, oma kortermajaga ning korteriga.

Küsitlusest selgus, et ligi 60 protsenti Annelinna elanikest soovivad või pigem soovivad oma maja terviklikku renoveerimist, aga neljandik elanikest ei ole valmis selle eest täiendavalt maksma. Kõige rohkem soovitakse ventilatsioonisüsteemi uuendamist (70 protsenti peavad seda väga või pigem oluliseks), energiasäästlikke valgusteid (64 protsenti), torustiku ja radiaatorite väljavahetamist (63 protsenti), maja soojustamist (60 protsenti), maja ümbruse korrastamist (60 protsenti) ning korterisse nutikaid arvesteid ja juhtpaneele (57 protsenti).

Küsitlust viis läbi Tartu linn koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga, et uurida Annelinna elanike suhtumist oma elukeskkonda, kortermajasse, naabruskonna avalikku ruumi ning maja renoveerimisse.  

Küsitlusele vastas 507 inimest, kelles 47% olid üle 60-aastased. 42% vastajatest on kõrgharidus ja 47% kesk- või keskeriharidus.

Küsitluse kokkuvõte

Kasulikke linke

Viimati muudetud 21.09.2022

Projekti Annelinn+ uudised

Projekti pressiteated

Meediakajastused

Viimati muudetud 16.02.2023