Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

oPEN Lab

Tartu renoveerib: Annelinn+

Üldinfo

Tartu linn osaleb projektis oPEN Lab, mille eesmärk on renoveerida koostöös korteriühistutega liginullenergia hooneks kolm Annelinna 6-9-korruselist elamut ning kujundada nende ümber kaasaegne elukeskkond. Kortermajade renoveerimisel kasutatakse tehases eeltoodetud paneele, hoonetele paigaldatakse päikesejaamad ja energiasalvestamise lahendused ning kasutatakse targa kodu lahendusi. Tervikliku renoveerimise tulemusena paraneb hoonetes sisekliima ning väheneb energiatarbimine rohkem kui poole võrra – sellega seoses väheneb ka keskkonnajalajälg.

Projekti käigus parandatakse hooneid ümbritseva avaliku ruumi kvaliteeti, sealjuures pööratakse tähelepanu ligipääsetavusele, rajatakse turvalised rattaparklad ning rikastatakse avalikku ruumi kunstiteostega.

Kortermajade renoveerimine on üks Tartu energia- ja kliimakava peamistest tegevustest.

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse kliimaspetsialist Kaspar Alev, tel 524 2859, Kaspar.Alev@tartu.ee

Foto: Tarmo Haud
Foto: Tarmo Haud

Korteriühistu osalemine projektis

Korteriühistu saab projektis osaledaosaledes üksi või koos naabermajadega esitades taotluse enne 30. juunit 2022. Üksinda osalemise taotluse vormi leiad siit: OL_KÜ_Taotlus.docx.  Ühistaotluse vorm: OL_KÜ_Taotlus_yhine.docx

Taotluse saab saata: kaspar.alev@tartu.ee või rlo@tartu.ee

Projektis on võimalik osaleda ühistul omaette või koostöös naaberühistuga. Projekti käigus eelistatakse rahastamisel ühistuid, kes on esitanud ühistaotluse.

Taotluse peab allkirjastama ja esitama ühistu juhatus. Projektis osalemine tuleb otsustada enne 30. juunit 2022 korteriühistu üldkoosoleku häälte enamusega. Kõrvuti asuvate hoonete juhatustel on taotluse esitamisel teha koostööd.

Taotluse esitamisega hiljemalt 30.juuniks 2022 ei kaasne ühistule rahalisi kohustusi. 

Pärast taotluse esitamist koostab Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös ühistu juhatusega majale projekteerimis- ja ehitushanke lähteülesande, et maja renoveerimine vastaks riikliku renoveerimistoetuse taotlemise tingimustele, projekti oPEN Lab tehnilistele tingimustele ning võtaks arvesse töid, mida hoones ja selle ümbruses on vaja teha. Projekti eesmärk on tagada parim elukeskkond majas ja selle ümbruses. 

Sügisel 2022 korraldab Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös ühistuga projekteerimis- ja ehitushanke, mille tulemusena selgub lõplik ehituse hind. Pärast lõpliku hinna selgumist tuleb korteriühistul otsustada, kas hind heaks kiita ja renoveerimisega alustada või hind tagasi lükata.

Annelinna elanike uuring

2022. aastal viidi Annelinna 9-kordsete majade pilootala elanike seas läbi küsitlus,  et uurida, kuidas ühe naabruskonna elanikud on rahul linnaosaga, oma kortermajaga ning korteriga.

Küsitlusest selgus, et ligi 60 protsenti Annelinna elanikest soovivad või pigem soovivad oma maja terviklikku renoveerimist, aga neljandik elanikest ei ole valmis selle eest täiendavalt maksma. Kõige rohkem soovitakse ventilatsioonisüsteemi uuendamist (70 protsenti peavad seda väga või pigem oluliseks), energiasäästlikke valgusteid (64 protsenti), torustiku ja radiaatorite väljavahetamist (63 protsenti), maja soojustamist (60 protsenti), maja ümbruse korrastamist (60 protsenti) ning korterisse nutikaid arvesteid ja juhtpaneele (57 protsenti).

Küsitlust viis läbi Tartu linn koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga, et uurida Annelinna elanike suhtumist oma elukeskkonda, kortermajasse, naabruskonna avalikku ruumi ning maja renoveerimisse.  

Küsitlusele vastas 507 inimest, kelles 47% olid üle 60-aastased. 42% vastajatest on kõrgharidus ja 47% kesk- või keskeriharidus.

Tutvu küsitluse tulemustega lähemalt.

Ajakava

  • Piirkonna elanike uuring - november 2021 - veebruar 2022
  • Rahastustingimuste väljatöötamine - november 2021 - märts 2022
  • Renoveerimistoetuse välja kuulutamine - märts 2022
  • Ühistute liitumine projektiga - mai-juuli 2022
  • Projekteerimine - juuli 2022 - detsember 2023
  • Ehitushanked - oktoober- detsember 2023
  • Ehitustööd - jaanuar 2024 - mai 2025

Soovin rohkem infot

Kui soovid rohkem teada Annelinna 6-9-korruseliste majade renoveerimise kohta, siis jäta oma e-maili aadress, et saaksime saata jooksvat infot Annelinn+ renoveerimisprojekti kohta. Oma meiliaadressi saad jätta SIIA.

Projektist

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni programmi Horizon 2020 Green Deal meetme leppest nr 101037080. Euroopa Komisjoni rahastus kolme hoone renoveerimiseks ja hoonete ümbruse elukeskkonna parandamiseks on kaks miljonit eurot, Tartu linn finantseerib projekti tegevusi 150 000 euro ulatuses.

Tartu linna partneriteks on projektis Balti Uuringute Instituut, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Gren (endine Fortum) ja Eesti Energia.

Projektis osalevad veel Pamplona linn Hispaanias ja Genki linn Belgias. Loe projekti kohta lähemalt ametlikult kodulehelt www.openlab-project.eu.

15.10.2021

Viimati muudetud 03.06.2022